Seminārs: Darbs skolā – kā runāt ar skolēnu un tikt sadzirdētam, 15.11. 16:00

Jau trešo gadu Mārupes pamatskolā biedrība “Mārupes uzņēmēji” realizē projektu “Skola dodas dzīvē – dzīve ienāk skolā”, kura ietvaros uzņēmēji strādā par skolotājiem un tradicionālos mācību priekšmetus bagātina ar reālās dzīves saturu, tādejādi dodot iespēju skolēniem saprast kam un kā tieši viņiem praktiskajā dzīvē noderēs matemātika, literatūra, dabas zinības un visi citi ikdienas mācību priekšmeti. Projekta mērķis ir skolēna kompetenču attīstīšana un sapratnes veicināšana par lielās dzīves likumsakarībām un skolā mācīto priekšmetu pielietošanu reālā vidē – dabā, pilsētā, skolā un darba vidē.

Mēs vēlamies uzlabot mūsu uzņēmēju–skolotāju darba kvalitāti un piesaistīt projektam vēl jaunus uzņēmējus, tāpēc kārtējo semināru ciklā “Par divām stundām zinošāks” mēs veltīsim uzņēmēju praktisko iemaņu attīstīšanai, kas uzlabos gan “Skola dodas dzīvē – dzīve ienāk skolā” kvalitāti, gan interesentiem sniegs iespēju uzzināt runas mākslas, pedagoģijas un metodoloģijas pamatus.

DARBS SKOLĀ – KĀ RUNĀT AR SKOLĒNU UN TIKT SADZIRDĒTAM.

2022. gada 15. novembrī,Mārupes pamatskolā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē no plkst. 16:00 – 20:00

Gaidīšu jūsu pieteikumus līdz 14.novembrim, raksot uz info@marupesuznemeji.lv.

Dalīties:

Kļūsti par biedru!

Esi daļa no Mārupes uzņēmējdarbības izaugsmes un konkurētspējas. Pievienojies mūsu sastāvam un audz kopā ar Mārupes novadu!

Scroll to Top