“Skola dodas dzīvē – dzīve ienāks skolā” ir biedrības Mārupes uzņēmēji sociālās atbildības projekts, kura ietvaros uzņēmēji bez atlīdzības vada mācību stundas un strādā par skolotājiem. Projekta mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par tradicionālo mācību priekšmetu kā matemātika, valodas, dabas zinības u.c. pielietojamību reālajā dzīvē, tādejādi papildinot mācību priekšmetu apgūšanu no grāmatām, darba burtnīcām un “skolā pie tāfeles” ar reālām dzīves situācijām un piemēriem no uzņēmējdarbības.

Uzņēmējs un vecāku iniciatīvas grupas dalībnieks un biedrības “Mārupes uzņēmēji” vadītājs Silvestrs Savickis saka: “Mūsu bērniem ir ļoti svarīgi jau skolas solā saprast lielās dzīves likumsakarības un skolā mācīto priekšmetu pielietojumu reālā vidē – dabā, pilsētā, skolā un darba vidē. Tāpēc ir liels gandarījums, ka mums, Mārupes uzņēmējiem, ir izdevies apvienot labākos spēkus un atrast laiku, lai nodotu savas zināšanas un pieredzi jaunajai paaudzei”.

Projekts tika uzsākts 2019. gadā Mārupes pamatskolā, pateicoties skolas vecāku iniciatīvas grupai, skolas vadībai un biedrībai “Mārupes uzņēmēji”, bet kopš 2024. gada arī Mārupes Valsts ģimnāzijā un Babītes vidusskolā.

Katru gadu uzņēmēju – skolotāju skaits pieaug, attiecīgi pieaug arī novadīto mācību stundu apjoms. Tā, piemēram, 2022./2023. mācību gads faktos izskatās sekojoši:

Mācību stundas

83

Mācību priekšmeti

19

Uzņēmēji-skolotāji

16

Lai uzņēmēju zināšanas un pieredze nepaliktu tikai konkrētu mācību stundu ietvarā, 2022. gadā biedrība veica vairāk nekā 20 stundu konspektīvu videoierakstu un montāžu, kas ir pieejami ikvienam biedrības mājas lapā.

Projekts tika īstenots sadarbībā ar Pierīgas Partnerība un Lauku Atbalsta Dienests atbalstu, LEADER projekta numurs: 22-04-AL04-A019.2201-000006, projekta nosaukums: Mācību programma “Skola dodas dzīvē, dzīve ienāk skolā.

Scroll to Top