DARBĪBA NVO

Mūsu darbs nevalstiskajās organizācijās un biedru ieguvumi

Biedrība “Mārupes uzņēmēji” ir aktīva dalībniece nozīmīgākajās valsts mēroga uzņēmēju NVO.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK)

Kopš 2013. gada “Mārupes uzņēmēji” ir lielākās uzņēmēju intereses pārstāvošās NVO Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras dalībniece. Mūsu biedri saņem visus LTRK sniegtos pakalpojumus un piedalās LTRK ikdienas darbā. Biedrības valdes priekšsēdētājs Silvestrs Savickis ir LTRK Pakalpojumu padomes priekšsēdētāja vietnieks (vēlēts amats), bet biedrības Padomes loceklis Kārlis Bodnieks strādā kā Rīgas Reģionālās padomes dalībnieks.

LTRK ir lielākā uzņēmēju biedrība Latvijā, kurā apvienojušies tuvu 6000 biedru (3000 individuālie uzņēmumi un 3000 no uzņēmēju biedrībām) – visu reģionu un nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubi, un citas uzņēmēju apvienības. Biedrība pārstāv uzņēmēju intereses, kā arī sniedz pakalpojumus, lai Latvijā būtu izcili uzņēmumi, izcilā uzņēmējdarbības vidē. Tās galvenās darbības jomas ir uzņēmējdarbības vide, uzņēmumu konkurētspēja, eksports. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera ir dibināta 1934. gada 21. decembrī, un ir Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) biedre.

Biedrība “Pierīgas Partnerība”

Kopš 2014. gada “Mārupes uzņēmēji” ir vietējās rīcības grupas, biedrības “Pierīgas Partnerība” dalībniece. Partnerība ir dibināta 2009. gadā un tās mērķis ir ar savu darbību veicināt Babītes, Olaines un Mārupes novadu teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Partnerība realizē ES fondu programmas LEADER aktivitātes lauku attīstības veicināšanai.

Biedrības valdes priekšsēdētāja vietniece Liāna Putniņa ir biedrības oficiālā pārstāve un piedalās partnerības ikdienas aktivitātēs, savukārt biedrība kā juridiska persona piedalās LEADER izsludinātajos projektu konkursos, pretendējot uz līdzekļu ieguvi projektos, kas veicina gan biedrības kapacitātes stiprināšanu, gan uzņēmējdarbības vides uzlabošu novadā.

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK)

Kopš 2021. gada “Mārupes uzņēmēji” ir LDDK biedru sastāvā. LDDK ir nacionāla līmeņa darba devēju pārstāvis, sociālekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai, pārstāv darba devēju intereses Saeimā. LDDK biedri nodarbina 44% Latvijas darba ņēmēju, tās misija ir veidot Latvijas uzņēmējdarbību atbalstošu vidi, veicinot uzņēmēju konkurētspēju un pārstāvot darba devējus sociālā dialoga ietvaros nacionālā, Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī. Biedrības intereses LDDK pārstāv valdes priekšsēdētājs Silvestrs Savickis.

Kļūsti par biedru!

Esi daļa no Mārupes uzņēmējdarbības izaugsmes un konkurētspējas. Pievienojies mūsu sastāvam un audz kopā ar Mārupes novadu!

Scroll to Top