KĀ VISS SĀKĀS?

Nozīmīgākie notikumi biedrības vēsturē

23.marts

Mārupes Kultūras namā notiek biedru dibināšanas sapulce, kurā pulcējas 20 uzņēmēji.

9.maijs

Biedrība “Mārupes uzņēmēji” tiek reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

14.jūnijs

Mārupes uzņēmēji pievienojās Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandam.

22.septembris

Biedrība organizē pirmās Mārupes uzņēmēju dienas un konferenci “Uzņēmējdarbība Mārupē – perspektīva un izaicinājumi”.

15.novembris

Tiek uzsākts izglītojošo semināru cikls uzņēmējiem “Par divām stundām zinošāks”. Regulāri semināri turpinās jau desmit gadus.

25.oktobris

“Mārupes uzņēmēji” kļūst par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedriem un aktīvi iesaistās LTRK darbībā.

14.marts

Tiek parakstīts sadarbības memorands ar Mārupes vidusskolu (Mārupes Valsts ģimnāziju). Uzņēmēji uzsāk skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) atbalsta programmu, sniedzot padomus, mentorējot un vērtējot SMU darbus un labākos finansiāli prēmējot.

1.maijs

Iznāk biedrības laikraksta “Uzņēmēju vēstis” pirmais drukātais numurs, kas bez maksas nonāk ikvienā novada mājsaimniecības pastkastē.

7.novembris

Biedrība organizē “Pirmo Vislatvijas Reģionālo uzņēmēju biedrību kongresu”, kas pulcē uzņēmējus un pašvaldību pārstāvjus no 26 novadiem.

8.septembris

Par godu Mārupes 90.jubilejai, biedrība novadam dāvina vides objektu – pulksteni, kurš atrodas Mārupes centrā Konrādu skvērā. Tas tapis par biedru saziedotajiem līdzekļiem.

23.aprīlis

Sadarbībā ar novada pašvaldību, biedrība, ikgadējās “Lielās talkas” ietvaros, organizē Mārupītes krastu sakopšanas talku, kurā piedalās ievērojams biedru skaits.

13.augusts

Biedrība realizē pirmo ārējā finansējuma projektu – uzstāda un atklāj pirmo velosipēdu apkopes staciju Mārupē. Apkopes stacija atrodas pie Mārupes Valsts ģimnāzijas, Kantora ielā 97. Projekts realizēts sadarbībā ar SIA “Latvijas Mobilais telefons” grantu programmas “LMT Latvijai” ietvarā.

23.maijs

Biedrība organizē pirmo priekšvēlēšanu diskusiju Mārupes novada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem. Piedalās visu sarakstu pirmie numuri, diskusija tiek translēta tiešsaistē. Debates kļūst par biedrības organizētu tradīciju un notiek arī pirms nākamajām pašvaldību vēlēšanām 2021.gadā.

17.oktobris

Notiek visplašāk pārstāvētā labāko Mārupes Vidusskolas (Mārupes Valsts ģimnāzijas) Skolēnu mācību uzņēmumu darbu (SMU) izstāde lidostā “Rīga”. SMU darbu vērtēšanu tradicionāli veic biedrības veidota žūrija.

16.jūnijs

“Mārupes uzņēmēju” komanda piedalās jau pēc kārtas 7. “Uzņēmēju sporta spēlēs” (USSP), kas notiek Kuldīgas novada “Lejastiezumos” un, ar visplašāk pārstāvēto sastāvu, iegūst godpilno septīto vietu 48 uzņēmēju komandu konkurencē. Ar savām atsevišķām komandām spēlēs piedalās arī biedrības dalībnieki, uzņēmumi “Beweship” un “Termex” , ieņemot attiecīgi 9. un 17. vietu. Šīs kļūst par pēdējām USSP pirms COVID19 pandēmijas sākuma.

2020.gads

Par spīti COVID19 pandēmijai, biedrība turpina organizēt visus tradicionālos biedru saliedēšanas un konkurētspējas veicināšanas notikumus nu jau digitālā formātā. Notiek gan tradicionālie izglītības semināri ciklā “Par divām stundām zinošāks”, gan biedru regulārie neformālie pasākumi “Uzņēmēju brokastis”, gan darba sapulces ar Mārupes novada pašvaldību, LTRK un citām reģionālo uzņēmēju biedrībām. COVID19 nespēj apturēt biedrības aktivitātes!

8.maijs

“10 gadi 10 pieturās” ir vairāk nekā 30 biedrības dalībnieku veidots notikums, kas svinīgi atklāj biedrības pirmās desmitgades atzīmēšanas gadu. Desmit vietās Mārupē tiek iekārtotas 10 pieturas – vietas, kas bijušas nozīmīgas biedrības dzīvē aizvadīto 10 gadu laikā. Katrā pieturā biedrības dalībniekus un viesus sagaidīja mūsu aktīvisti un kopīgi dalījās atmiņās par pieredzēto desmit gadu laikā.

15.septembris

Tiek aktivizēts biedrības un Mārupes pamatskolas skolas 2019. gadā uzsāktais projekts “Skola dodas dzīvē – dzīve ienāk skolā”, kur vairāk kā 20 uzņēmēji vada stundas Mārupes pamatskolas skolēniem skolā un savos uzņēmumos, saturiski papildinot tradicionālos skolas mācību priekšmetus ar praktiskiem piemēriem no ikdienas dzīves un uzņēmējdarbības, tādejādi skolēniem sniedzot iespēju labāk saprast skolā mācīto priekšmetu pielietojumu reālajā dzīvē.

2021.gads

2021. gads iezīmē būtiskus notikumus biedrības pārvaldē – tiek izveidota biedrības Padome un valdes darba termiņš, saskaņā ar Ārkārtas biedru sapulces lēmumu, tiek pagarināts no viena uz diviem gadiem, tādejādi sniedzot iespēju valdei realizēt savu programmu pilnvērtīgi un ilgākā termiņa. 2021. gadā kopumā notikuši 30 biedru notikumi, realizēti 7 sociālie projekti un 5 notikumi biedrības reputācijas veicināšanai.

Scroll to Top