Par 2h zinošāks lekcija “Paaudžu īpatnības, to ietekme darba tirgū”, 07.12. 15:00

@Ģimenes restorānā “Hercogs”, Vītiņu iela 4, Mārupe.

Lekciju vadīs: Evija Čeprova

Lekcijā uzzināsim, kas būtu jāņem vērā, veidojot efektīvu darba komandu. Lai izveidotu efektīvu komandu ir svarīgi vispirms saprast pašam sevi- savas stiprās un vājās puses. Kā socionika un zināšanas par cilvēku tipiem var palīdzēt atrast īstos darbiniekus īstajās vietās? Kādas ir vai nav paaudžu atšķirības, kā šīs atšķirības izpaužas darba vidē? To visu pastāstīs un uz jautājumiem atbildēs socionikas eksperte.  


Pieteikšanās, aizpildot anketu līdz 4.decembrim:https://forms.gle/HPVWxuDkufKbaVdy6

Biedrība “Mārupes uzņēmēji” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” Pierīgas Partnerība Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 līdzfinansēto projektu “Lekciju cikls “Par 2h zinošāks”” Nr. 23-04-AL04-A019.2201-000003 īsteno 6 lekciju mācību ciklu.

Dalīties:

Kļūsti par biedru!

Esi daļa no Mārupes uzņēmējdarbības izaugsmes un konkurētspējas. Pievienojies mūsu sastāvam un audz kopā ar Mārupes novadu!

Scroll to Top