Uzņēmēju Vēstis

SEPTEMBRIS 2021

BIEDRĪBAS “MĀRUPES UZŅĒMĒJI” IZDEVUMS

NR. 54

Sveiciens, aktīvo rudens sezonu uzsākot!

Vasara pagājusi, tāpēc nemanot un strauji jāsāk pārkārtoties uz pastiprinātu aktivitāšu režīmu. Jo, kā zināms, rudens ir pļaujas laiks ne tikai lauksaimniekiem, bet ikvienam uzņēmējam. Jāstrādā tā, lai gada beigās iegūtu tādu bilanci, kas pavasarī transformētos dividendēs, bet jau Ziemassvētkos būtu bagātīgs svētku galds.

Aizvadītā vasara bija karsta ne tikai meteoroloģiski, bet arī biedrības aktivitāšu ziņā. Turpinājām svinēt savu 10. gadskārtu un augusta vidū kuplā pulkā sapulcējāmies pie mūsu biedra golfa kluba “Viesturi”. Epidemioloģiskie ierobežojumi liedza apmeklēt Vasaras notikumu visiem mūsu biedriem, bet tie, kuri “pirmie nāca”, baudīja gan “Melo-M” priekšnesumus, gan vēderpriekus. Protams, neiztika bez svinīgām uzrunām, dāvanām un apbalvojumiem. Fotomirkļu apkopojumu varam aplūkot šajā “UV” numurā.

Šoruden ar jaunu jaudu uzsākam biedrības izglītības projektu “Skola dodas dzīvē, dzīve ienāk skolā”, kur uzņēmēji kopā ar skolotājiem vadīs stundas Mārupes pamatskolā – stāstīs un radīs, kā skolas solā apgūtais atspoguļojas uzņēmēja ikdienā, runās par tām tēmām, ko skolēni paši izvēlējušies. Stundas notiks gan skolā, gan uzņēmumos, būs arī mājasdarbi, tā sakot, viss pa īstam.

Turpināsim atbalstīt arī Mārupes Valsts ģimnāzijas (MVĢ) un Jaunmārupes pamatskolas ekonomikas klases un skolēnu mācību uzņēmumus (SMU). Esam izveidojuši izglītības atbalsta fondu, kura līdzekļus gūstam no labdarības izsolēm un biedru ziedojumiem, bet izlietosim SMU programmu attīstībai un satura pilnveidei. Tā mūsu Vasaras notikuma ietvaros organizētajā MVĢ 2020/2021. mācību gada SMU darbu izsolē ieguvām 435 eiro, no kuriem daļa nonāks pie izsolīto darbu autoriem, bet daļa fondā.

Liels paldies mūsu ģenerālsponsoriem, desmitgades notikuma veidotājiem un finanšu atbalstītājiem, kā arī katram biedram par ieguldījumu svētku norišu veidošanā! Bez jums mēs nevarētu paveikt ne tuvu tik daudz, cik izdevies šodien! 

Sekojiet mums, pievienojieties biedrības dalībniekiem, lasiet jaunās “Uzņēmēju vēstis” un mūsu lapu sociālajā tīklā Facebook! 

Silvestrs Savickis,
biedrības valdes priekšsēdētājs.

INTERVIJA

Skolēnu izglītošana: lai Mārupes novadā arī nākotnē būtu spēcīgs uzņēmēja gars​

Biedrības „Mārupes uzņēmēji” pirms vairāk nekā pieciem gadiem sāktā sadarbība skolēnu mācību uzņēmumu ietvaros ir augusi plašumā: kopumā izveidotas izglītības atbalsta programmas trim novada skolām, un ir vēlme aptvert vēl vairāk skolu un skolēnu.

Biedrības „Mārupes uzņēmēji” pirms vairāk nekā pieciem gadiem sāktā sadarbība skolēnu mācību uzņēmumu ietvaros ir augusi plašumā: kopumā izveidotas izglītības atbalsta programmas trim novada skolām, un ir vēlme aptvert vēl vairāk skolu un skolēnu.
Jaunmārupes pamatskolas skolotāja Solvita Lauzēja ar skolēniem, “Biznesa pasakas” noslēguma pasākums Biznesa vēstniecībā, februāris 2020

Pedagogi par sadarbību ar biedrību saka: uzņēmēji skolēniem sniedz nenovērtējamu reālās dzīves pieredzi un vērtīgu pienesumu mācību procesā, bet uzņēmēji ir gatavi dot savu artavu bērnu izglītošanā, lai arī nākotnē Mārupes novadā būtu dzīvs un spēcīgs uzņēmēja gars.

“Biedrībai ir jau ilgstošas sadarbības pieredze ar novada izglītības iestādēm,” saka Miks Lukstiņš, SIA „Fixman” dibinātājs un vadītājs, līdzīpašnieks moduļu māju ražošanas uzņēmumā „Vudis”.

Miks ir biedrības „Mārupes uzņēmēji” valdes loceklis, kura atbildībā ir darbs ar Mārupes novada skolām.
Sarunā gan par paveikto, gan gūtajām atziņām un arī turpmākajiem biedrības plāniem izglītības jomā.

Raksturojiet sadarbību ar Mārupes skolām! Cik plaša tā ir šobrīd?
– Mūsu sadarbība ar Mārupes skolām ir bijusi dažādos virzienos un dažādu projektu ietvaros. Šobrīd ir izkristalizējušies trīs stabili projekti. Viens no ilgstošākajiem projektiem vairāk nekā piecu gadu garumā, kurā esam iesaistījušies, ir skolēnu mācību uzņēmumi, un tā ietvaros sadarbojamies ar Mārupes Valsts ģimnāziju. Biedrības uzņēmēji darbojas kā mentori jaunajiem uzņēmējiem, uzklausa un vērtē prezentācijas, dod atsauksmes un nežēlo savu padomu. Šogad desmitgades jubilejas vasaras svinībās piedāvājām biedriem izsolē skolēnu-uzņēmēju produktus, gan parādot, kādi ražojumi tapuši, gan arī iegūstot papildu finansējumu šī projekta turpmākajai attīstībai.
Ar Jaunmārupes pamatskolu sadarbojamies biznesa pasaku projektā (6. klases skolēniem). Šobrīd jaunākais un vērienīgais projekts ir „Skola ienāk dzīvē – dzīve ienāk skolā”, ko īstenojam Mārupes pamatskolā. To iesākām gadā pirms pandēmijas, tad vīruss uz gadu to piebremzēja, un šogad projektu atkal turpinām. Tā ideja: mūsu uzņēmēji dodas uz skolu mācīt skolēnus. Mēs savu pieredzi un zināšanas integrējam kādā no mācību stundām: pasniedzam vienu vai divas stundas, ir arī papildu stunda kādā uzņēmumā.

Kā tas notiek?
– Kā piemēru varu minēt mūsu biedru Andri Rūmīti no „Hercogs” restorāniem. Viņš mācīja matemātiku caur savu profesionālo pieredzi, skolēniem liekot izrēķināt pašizmaksu rasolam. Vēl viens piemērs: skolēni devās uz lidostu „Rīga”, kur tikās ar cilvēku, kurš nodarbojas ar putnu aizbaidīšanu. Tādējādi tika pasniegta bioloģija un fizika, rādot, ka putnu dabas pārzināšana noder darbā lidostā, skaidrojot, ko putni var nodarīt lidmašīnām, ka lidmašīnas arī ir gaisa „putni” utt. Šādā veidā pasniedzot stundas, skolēni redz „dzīvus”, reālai dzīvei pietuvinātus piemērus un var saprast, ka skolā apgūstamā mācību viela, piemēram, matemātikā, bioloģijā vai citos priekšmetos, var noderēt ikdienā un darbā, ka tā nav tikai skolā apgūstama „sausa” teorija bez pielietojuma. Skolēni redz, ka ārpus skolas ir reāli cilvēki – uzņēmēji, kuri savā darbā pielieto skolā iegūtās zināšanas.
Šogad šim projektam no mūsu biedriem atsaukušies jau diezgan daudz uzņēmēju, savukārt skolotāji jau definējuši tēmas, kurās mēs varētu piedalīties. Ja līdz šim projektā iesaistījās četri, pieci uzņēmēji, šogad to būs jau vairāk nekā desmit. Mēģināsim iesaistīt (iespēju robežās) visas pamatskolas klases.

Miks Lukstiņš, biedrības valdes loceklis; Foto: No personīgā arhīva

Kādi ir biedrības plāni nākotnei izglītības jomā? Vai būs vēl kādi jauni sadarbības projekti?
Vēlētos šos trīs projektus izveidot kā vienu, kopēju piedāvājumu, lai arī citas novada skolas tos varētu izmantot. Šobrīd, pēc novadu reformas, mūsu novada robežas ir paplašinājušās, un šāda pieredze varētu noderēt arī citām skolām. Es nedomāju, ka būtu jārada kādi jauni izglītības projekti, jo iepriekšējo biedrības valžu iestrādes ir ļoti labas, un šīs idejas vajag tikai stiprināt. Drīzāk esošo projektu bāzi varētu padziļināt, lai varam aptvert plašāku loku. Tas arī būtu noderīgi mūsu biedriem: tādējādi mēs skaidri zinām, kādi projekti notiek un kuros cik plaša mūsu dalība nepieciešama. Protams, būtu jāskatās, cik plašu skolu loku spējam aptvert ar saviem resursiem. Daudz kas, protams, ir atkarīgs arī no skolu vadības: cik entuziastiska tā ir, un vai ir vēlme atsaukties šādai iecerei. Līdzšinējā sadarbība ar skolām mums ir bijusi ļoti auglīga.

Kāpēc biedrība iesaistās šādos projektos? Uzņēmējiem jau tā ir darba pilnas rokas…
– Tāpēc jau mēs esam Mārupes uzņēmēji, ka gribam padarīt novadu par labāku vietu, kur dzīvot un strādāt, kur augt mūsu bērniem. Vēlamies bērniem dot vairāk iespēju attīstībai, pavērt plašāku redzesloku, arī pacelt skolu prestižu. Tie taču ir mūsu pašu bērni vai arī kaimiņu vai tuvo draugu bērni, un arī mūsu nākamie darbinieki un jaunie uzņēmēji, kas mācās šajās skolās.
Projektu veiksme ir atkarīga no tā, cik aktīvi tajos piedalās un iesaistās mūsu biedri, jo viens vai divi to nevarētu izdarīt.
Vienam biedram novadīt pāris mācību stundas varbūt nav tik liela papildu slodze, bet, saliekot visu ieguldījumu kopā, sanāk daudzi desmiti stundu, ko iegūst skola. Neliels ieguldījums no mūsu biedriem, bet liels ieguvums skolēniem.
Es gribētu pateikties visiem mūsu biedriem, kas atsaucas un ir gatavi piedalīties šajos projektos. Tāpēc ir augstu vērtējams kolēģu veikums.  

Kādi, jūsuprāt, ir Mārupes skolēni? Kāda aug jaunā uzņēmēju paaudze?
– Skolēni ir ļoti dažādi. Arī entuziasma līmenis ir dažāds, kā jau tas skolēnu vecumā mēdz būt. Vieni dara tikai tāpēc, ka ir tāda mācību viela un vajag to ķeksīti, bet citi pat ļoti iedegas par ideju. Skolēnu mācību uzņēmumos redzam, ka rodas pārsteidzošas idejas un interesanti produkti, kas būs dzīvotspējīgi pat pēc projekta beigām. Varbūt dažam pietrūkst enerģijas, gribasspēka idejas īstenot un turpināt, bet tas ir normāli vidusskolas vecumā. Kopumā var teikt, ka uz Mārupes skolēniem ir pozitīvs skatījums: ir pietiekami daudz uzņēmīgu, aktīvu jauniešu. Tikai jādod viņiem iespējas attīstīties un vairāk pilnveidoties. Domāju, ka Mārupē ar uzņēmējdarbību arī nākotnē viss būs kārtībā!

 

VIEDOKĻI

Līga Lagzdkalne, Mārupes Valsts ģimnāzijas ekonomikas skolotāja. Foto: No MUB arhīva.

Mācību uzņēmums – pirmā biznesa pieredze

Līga Lagzdkalne, Mārupes Valsts ģimnāzijas ekonomikas skolotāja:

 

„Mūsu skola kopš 1997. gada īsteno Junior Achievement Latvia” praktiskās biznesa izglītības programmu, kas ir Eiropā aprobēta un pielāgota Latvijas vajadzībām. Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) veidošana izriet no šīs programmas vidusskolas klasēm, kuras specializējas komerczinībās. Skolai noslēgts sadarbības memorands ar biedrību „Mārupes uzņēmēji” šīs SMU programmas ietvaros. Iesākumā veidojām konkursu skolēniem pavasarī, kad viņi iepazīstināja ar savām idejām un stāstīja, kā veicies. Pēc tam forma mainījās. Jau trešo gadu skolēni mācību gada sākumā prezentē savu ideju un tad gada garumā var saņemt Mārupes uzņēmēju – mentoru palīdzību. Tie ir padomi, ko un kā darīt mārketingā, preces ražošanā u.c.. Pavasarī skolēni prezentē savu uzņēmumu sasniegumus (finanšu rezultāti, aktivitātes u.c.). Sadarbības ietvaros labākie SMU ir prezentējuši sevi izstādes stendā lidostas Rīga” terminālī.
Idejas skolēniem ir visdažādākās: no ļoti vienkāršām (piemēram, audumu tašiņas iepirkumiem vai aprocīšu ražošana) līdz pat sarežģītākām, kurām ar vienu gadu ir par maz, lai to pilnībā noslīpētu. Piemēram, ir bijusi ideja – aproces ar SOS pogu, bezvadu lādētāji u.c.. Pēdējā laikā, šķiet, sarežģītākais produkts bija ar īpašu tehnoloģiju veidots paklājs. Bija arī ideja par 360 grādu fotouzņēmumiem Google Maps. Uzņēmums Koordinators” vidusskolā darbojās pat divus gadus:  pašu spēkiem tika apdrukāti krekliņi ar cilvēku mīļāko vietu ģeogrāfiskajām koordinātām. Neesam apkopojuši informāciju, vai pēc skolas absolvēšanas šīs biznesa idejas turpina attīstīt. Tomēr SMU ir kā platforma, kur notestēt savas idejas un gūt pārliecību nākotnei. Mēs audzinām jauno uzņēmēju paaudzi. Jaunajā kompetenču pieejā mācībās ir ļoti liela nozīme šai sadarbībai, jo tā ir teorijas un prakses sasaiste. Mērķis ir: lai skolēni vienkāršā formā iziet cauri visu biznesa ciklu: no idejas ģenerēšanas līdz pat praktiskai darbībai.  Protams, visu neaptvert, jo pāris gadu laikā nav iespējams realizēt sarežģītākas idejas.  Šai sadarbībai un programmai ir mācību nolūks, lai radītu bērnos izpratni. Ir skolēni, kas šim cauri gājuši, atzīst:  „Jā, es gribu būt uzņēmējs!” Ir arī daļa, kas saprot, ka šī nav viņu joma (tas arī ir labi). Turklāt komerczinību klases mērķis nav tikai izaudzināt jaunos uzņēmējus, uzņēmējdarbībā ir nepieciešami arī citi speciālisti: grāmatveži un citi ar biznesu saistīti cilvēki.
Šai procesā
pienesums no biedrības ir milzīgs. Mēs varam sasaistīt teoriju ar praktisko pusi, redzēt, kā bizness darbojas reālā dzīvē. Tas ir skolēnu pirmais mēģinājums veidot savu uzņēmumu, un, ņemot vērā, ka man – skolotājai – nav sava uzņēmuma, es varu sniegt tikai teorētiskās zinības. Tāpēc Mārupes uzņēmēju pienesums ir nenovērtējums. Pat es reizēm mācos no uzņēmējiem!

Ieraudzīt realitāti un nepazaudēt spēju sapņot

Solvita Lauzēja, bijusī Jaunmārupes pamatskolas sociālo zinību skolotāja, šobrīd karjeras konsultante un programmas „Skola 2030” eksperte, kas veido mācību stundas skolotājiem:


„Sadarbojoties ar biedrību „Mārupes uzņēmēji”, Jaunmārupes pamatskolā ieviestas vairākas noderīgas iniciatīvas. Es pati mācīju sociālās zinības. Lai mācību process būtu interesantāks, kad ir mācību viela par uzņēmējdarbību, līdztekus liku domāt par biznesa tēmām. Mācīju uzņēmējdarbības pamatus, bet Mārupes uzņēmēji iesaistījās ar savu pienesumu. Pirmajā sadarbības gadā organizējām biznesa plānu konkursu, veidojām mācību uzņēmumus, un bija noslēguma pasākums lidostā. Ar šo iniciatīvu pat ieguvām 3. vietu valstī, bet pēdējos divus gadus tika organizēts biznesa pasaku konkurss. Aktivitātēs iesaistījām 4.-6. klases skolēnus. Šī vecuma bērni vēl dzīvo tādā sapņu-pasaku-fantāziju valstībā. Vēlāk mēs paliekam pragmatiski un pazaudējam šo bērna spēju sapņot pat par nereālām lietām. Gribējām, lai bērni domā inovatīvi un spēj sapņot neierobežoti. Piemēram, skolēns raksta biznesa pasaku nevis par jau izgudrotu basketbola bumbu, bet gan par pavisam jaunu, inovatīvu bumbu.  Idejas ir bijušas visdažādākās: bija gan praktiskas, gan arī tādas, kas „lido pa gaisu”. Likām bērniem iepazīt uzņēmējdarbības vidi, domājot, kā būtu, ja es būtu uzņēmējs.
Esam viesojušies vairākos Mārupes uzņēmumos. Piesaistot konkrētus uzņēmējus mācību procesā, bērniem tā ir tāda kā realitātes ieraudzīšana. Skolēnam, iespējams, ir viens priekšstats, kā uzņēmums strādā, bet klātienē to var iepazīt, ieraudzīt konkrētas profesijas. Skatījāmies arī video par Mārupes uzņēmumiem, tie bija izglītojoši klipi par konkrētām profesijām. Pateicoties sadarbībai ar biedrību, skolēni gūst vērtīgu un noderīgu informāciju, kas viņiem ļaus pieņemt atbildīgu lēmumu par to, ko darīs nākotnē un kāpēc to darīs. Šāda veida mācību process piesaista bērnus un ļauj aizdomāties par nākotni, saprast, ka pēc mācībām ir vērts atgriezties savā novadā. Protams, sākumskolas, pamatskolas posmā tiek attīstītas arī labas sadarbības un uzņēmēja prasmes. Sākumskolā bērni raksta vārdnīcu un skaidro ekonomiskos terminus, pamatskolā raksta biznesa pasaku un tad veido mācību uzņēmumu. Absolvējot pamatskolu, skolēns var doties uz ģimnāziju uz specializēto komerczinību klasi jau ar pamatīgu zināšanu bāzi – ir zinošs un sagatavots. 
Pēc kādiem desmit gadiem redzēsim, vai kāds no šiem skolēniem izvēlēsies uzņēmēja ceļu. Tomēr daudzi, kas pamatskolā šīs zinības apgūst, dodas tās mācīties arī ģimnāzijā. Tas nozīmē, ka viņiem ir doma, ka kaut ko tādu varētu darīt, ka varētu attīstīt uzņēmēja spējas. Par to liels paldies biedrības uzņēmējiem, kas vienmēr bijuši ļoti atsaucīgi un pretimnākoši!

Solvita Lauzēja, bijusī Jaunmārupes pamatskolas sociālo zinību skolotāja. Foto: No personīgā arhīva.
Kristaps Purviņš, Mārupes pamatskolas direktora vietnieks izglītības jomā. Foto: No personīgā arhīva.

Noderīgi arī specializētajās izglītības programmās

Kristaps Purviņš, Mārupes pamatskolas direktora vietnieks izglītības jomā:

„Mūsu skola ar biedrību sadarbojas jaunajā programmā „Skola ienāk dzīvē – dzīve ienāk skolā”. Pirms pandēmijas ierobežojumu gada to ļoti aktīvi realizējām, piemēram, A. Rūmītis no „Hercogs” restorāniem ar 7. klasi veidoja ēdienkarti, rēķināja uzturvielas, pašizmaksu. Skolēni no 7. klases devās uz lidostu iepazīt putnu ceļus, migrāciju un putnu atbaidīšanas procesu. Ar uzņēmumu „Madara” sadarbojāmies ķīmijas stundu ietvaros, „Termex” iepazīstināja ar ventilācijas iekārtām. Tā ir ļoti laba iniciatīva, kad gan lieli, gan mazāki uzņēmumi atsaucas mācību procesam un atrod savu laiku, lai nāktu un mācītu skolēnus. Tas ir liels pienesums. Viena lieta ir lasīt un apgūt teoriju klasē, bet pavisam kas cits, ja šīs teorētiskās zināšanas ir sasaistītas ar konkrētiem dzīves gadījumiem, profesijām, un var redzēt, kā dzīvē noder zinības.
Šogad, atsākoties mācībām klātienē, turpinām šo sadarbību. Kopā ar biedrību apzinām tēmu loku, kuros varētu iesaistīties uzņēmēji. Jau atsaukušies ap 15 uzņēmēju, kas ir ievērojami vairāk nekā bija pirmajā gadā.
Līdztekus zinībām, ko sniedz uzņēmēji, šī programma ir arī ļoti noderīga speciālo izglītības  programmu skolēniem – bērniem ar garīgās u.c. attīstības traucējumiem. Ja klases biedri varbūt ir biežāk daudz kur pabijuši un vairāk pieredzējuši, šiem bērniem tā ir jauna, interesanta pieredze un zināšanas – skolotājs uzņēmējs, ekskursijas uzņēmumos utt. Tāpēc ieguvums no šādas sadarbības ir nenovērtējams, un ir ievērojams noderīgu zinību pienesums mācību darbā. 

JAUNUMI

MUB 10.jubilejas vasaras svinības golfa klubā “Viesturi”, augusts, 2021

10-gades svinības turpinās

Turpinot maijā uzsāktās desmitgades svinības, 13. augustā aicinājām savus biedru tikties klātienē golfa klubā “Viesturi” svinīgā kulturāli–gastronomiskā notikumā.

Īpaši izgatavotas un personalizētas piemiņas balvas saņēma visi biedrības bijušie valdes priekšsēži, bet pateicības rakstus – ģenerālsponsori, notikuma veidotāji un atbalstītāji, kopskaitā – 13 uzņēmumi.

Tika pasniegtas dāvanas, teiktas svinīgas runas un vēlējumi. Viesu pulkā sveicām LTRK un LDDK prezidentus un pārstāvjus, Mārupes domes vadību, draugus no Rīgas, Salaspils, Ādažu, Gulbenes, Ķekavas, Ogres, Ropažu un Tukuma uzņēmēju biedrībām.

Svinību viesus izklaidēja aktieris Andris Bulis un čellu trio “Melo-M”.
Labdarības izsolē tika izsolīti Mārupes Valsts ģimnāzijas skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) radītie darbi – muzikālais paklājs, individuāli dizainēti – apgleznoti un apdrukāti sadzīves un modes priekšmeti, kā arī golfa kluba “Viesturi” dāvanu kartes, kuru ieņēmumi arī nonāca kopējā izsolē iegūto līdzekļu fondā. Izsolē tika iegūti vairāk nekā EUR 400, no kuriem 25 % nokļūs pie darbu radītājiem, bet 75 % – speciālā fondā, kas tiks izmantots turpmākai SMU attīstības veicināšanai. 

Spilgtākie foto un video mirkļi apskatāmi ŠEIT.

Projekts “Skola dodas dzīvē – dzīve ienāk skolā” jaunā kvalitātē

Projekts “Skola dodas dzīvē – dzīve ienāk skolā” ir jauna dimensija biedrības sociālās atbildības projektiem izglītības jomā. Paralēli biedrības ilggadējam atbalstam Mārupes Valsts ģimnāzijas un Jaunmārupes pamatskolas skolēnu mācību uzņēmumiem šogad jaunā kvalitātē tiks ieviests projekts arī Mārupes pamatskolā. Tādejādi biedrība sniedz savu intelektuālo un finansiālo ieguldījumu jau trijās Mārupes izglītības iestādēs, kā mērķis ir jaunu uzņēmēju veidošana un uzņēmējdarbības popularizēšana skolēnu vidū.

“Skola dodas dzīvē – dzīve ienāk skolā” ir Mārupes pamatskolas Vecāku iniciatīvas grupas 2019. gadā radīta aktivitāte, kuras ietvaros uzņēmēji vada stundas skolēniem tradicionālajos mācību priekšmetos, to saturu tieši un nepastarpināti sasaistot ar ikdienas situācijām uzņēmējdarbībā. Šogad Mārupes pamatskolas vadība ir sagatavojusi aptuveni 20 tēmas un jautājumus, uz kuriem interaktīvā un saistošā veidā atbildes sniegs pieredzējuši uzņēmēji. Projekta struktūra paredz, ka katrā tēmā notiks vismaz divas mācību stundas gan skolā, gan uzņēmumos. Biedrības izglītības projektu vadītājs ir valdes loceklis Miks Lukstiņš (SIA “Fixman”).

"Skola dodas dzīvē - dzīve ienāk skolā” Uzņēmēju un skolotāju tikšanās Mārupes pamatskolā, septembris 2021

Iepazīstamies ar jauno deputātu sasaukumu un kopīgi risinām izaicinājumus

Vasaras vidū mūsu biedri – Uzņēmējdarbības attīstības konsultatīvās padomes dalībnieki – sanāca uz pirmo kopīgo tikšanos ar jaunievēlētajiem apvienotā Mārupes un Babītes novada deputātiem un pašvaldības vadību. Deputāti apņēmās lēmumu pieņemšanas procesā vēl vairāk ņemt vērā uzņēmēju viedokli un vajadzības un atbildēja uz uzņēmēju sagatavotajiem jautājumiem.

Biedrības dalībnieki zvērināts advokāts Jurijs Baibakovs un JIP “Mārupīte” saimnieks Ilmārs Jasinskis pārstāv biedrību “Rail Baltica” darba grupā, kur aizstāv uzņēmēju intereses un apkopo projekta perspektīvā sagaidāmās iespējas. Uzņēmēji “Rail Baltica” redz kā potenciālu biznesa izaugsmes nišu, tāpēc savlaicīga jaunākās informācijas iegūšana ir īpaši nozīmīga.

Bierņa projekts” – jauna platforma biedrības komercdarbības veicināšanai

Atsaucoties mūsu kolēģa un biedrības dalībnieka Māra Bierņa iniciatīvai, esam izveidojuši platformu, kuras mērķis ir veicināt biedru savstarpējo komercdarbību un vienlaicīgi stiprināt biedrības finanšu kapacitāti.  

Memoranda būtība ir izsakāma divos punktos: biedrības dalībnieki pie iespējas rekomendē citu biedrības dalībnieku sniegtos pakalpojumus vai preces trešajām pusēm biedrībā vai ārpus tās. Notikušu darījumu rezultātā neliela daļa no darījuma peļņas tiek novirzīta biedrības finanšu kapacitātes stiprināšanai.

Ar šīs platformas ieviešanu tiks izveidots juridisks pamats biedru komercdarbības veicināšanai, tādejādi radot iespēju katram biedram finansiāla labuma gūšanai, darbojoties biedrībā “Mārupes uzņēmēji”. Pievienošanās memorandam ir tikai un vienīgi brīvprātīga. Biedri, kuri atbalsta šo iniciatīvu, tiek aicināti pievienoties memorandam, to parakstot elektroniski vai klātienē. Sīkāka informācija par iespējām pievienoties memorandam ir izsūtīta uz biedru e-pastiem.

Foto no MUB arhīva

Uzņēmēju brokastis turpinās

Viena no biedrības dalībnieku neformālo attiecību veidošanas aktivitātēm ir ikmēneša “brokastu tikšanās” gan virtuāli, gan klātienē. Katram notikumam ir piešķirta konkrēta tēma un galvenais runātājs. Jūlija nogalē ģimenes restorānā “Hercogs” brokastis tika veltītas tēmai “Veiksmīga dzīves filozofija – IKIGAI”. Tās vadīja biedrības valdes loceklis Agris Locs-Dārznieks, kurš dalījās ar savu pieredzi IKIGAI filozofijas realizācijā savā darba un personīgās dzīves ikdienā. Septembra un turpmākie brokastu notikumi tiek izsludināti biedrības informatīvajos resursos. Gaidām pieteikumus!

Dalība biedrības “Pierīgas Partnerība” notikumos

Septembra sākumā piedalījāmies projektā “Par prasmīgām ģimenēm” tematiskajā notikumā “21. gadsimta prasmes”, kur mūsu biedrs “Fixman” demonstrēja viedo tehnoloģiju “DJ pults publiskā telpā”. DJ pults ir uzņēmuma “Fixman” radīts inovatīvs produkts, kas, novietots publiski pieejamā vidē, sniedz iespēju ikvienam interesentam kļūt par dīdžeju, un, izmantojot pults tehnoloģijas, atskaņot un miksēt savu iecienīto mūziku no viedtālruņa un izbaudīt dīdžeja darba burvību.

Savukārt 18.-19. augustā notika kopienas līderu apmācības projektā “KOPA/kopienu pārdomāta attīstība” Usmas ezera atpūtas kompleksā – Lejastiezumi, kurā piedalījās valdes priekšsēdētāja vietniece Liāna Putniņa. Kopienas līderu apmācību mērķis ir līderu kapacitātes stiprināšana, tīklošanās, pieredzes apmaiņa un savstarpēja sadarbība nacionālā mērogā.

Foto no MUB arhīva

SEKO BIEDRĪBAS AKTIVITĀTĒM UN IESAISTIES

Biedrības “Mārupes uzņēmēji” 10. jubilejas gada notikumiem un norisēm aicinām sekot sociālajā tīklā Facebook.

Jautājumus, ierosinājumus un uzmundrinājumus lūdzu adresēt Administratīvajai vadītājai Gunitai Ievkalnei (mob.t: +371 22516333, E-pasts: info@marupesuznemeji.lv) vai valdes locekļiem personīgi.

Mūsu projekti un notikumi nevarētu tikt realizēti bez finansiāla atbalsta, tāpēc sakām PALDIES:

Ģenerālsponsoriem:              

Notikuma veidotājiem:              

Atbalstītājiem:    , RIX Property un Gastonam Galeniekam

Scroll to Top