JAUNUMI NOVADĀ

Nobalso par Mārupi konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldība”!

Mārupes novads turpina dalību konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” izšķirošajā posmā.

>>

Aptaujā skaidro viedokli Tūrisma un uzņēmējdarbības stratēģijai

Mārupieši aicināti piedalīties aptaujā un saņemt pārsteiguma grozu no MUST “aģentiem”.

>>

Novada uzņēmumi – “Sējējs 2023” laureāti

Konkursa “Sējējs 2023” laureātu vidū šogad divi Mārupes novada uzņēmumi. 

>>

Mārupes novada notikumu kalendārs

Notikumu kalendārā uzzini par biznesa, sporta un kultūras  norisēm novadā.

>>

JAUNUMI BIZNESAM

Var pieteikties “EIT Food Challenge Lab” hakatonam

Līdz 4. novembrim profesionāļi, kas grib veidot ilgtspējīgu agrikultūru, var pieteikties «EIT Food Challenge Lab 2023»

>>

Atvērta inkubācijas programma “IN-HABIT”

Jaunie uzņēmēji līdz 10.novembrim var pieteikties EU fondu finansētai inkubācijas programmai “IN-HABIT”!

>>

Uzņēmumiem būs pieejams atbalsts kapitāla piesaistei biržā

Apstiprināta jauna ES programma uzņēmumu atbalstam akciju un parāda vērtspapīru iekļaušanai biržā.

>>

EM: būtiskas pārmaiņas šogad nav gaidāmas

Gada pēdējos mēnešos būtiskas pārmaiņas tautsaimniecībā nav gaidāmas un IKP saglabāsies tuvu 2022. gada apjomiem.

>>

Mārupē notiks seminārs tūrisma nozares profesionāļiem

“Pierīgas Partnerība” aicina apmeklēt semināru ‘’Jaunas iespējas sadarbībai un digitāliem risinājumiem’’.

>>

Ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā un inovācijās pieejami 5 miljoni

Atbalstīs uzņēmumu, izglītības un zinātnes sadarbību un ieguldījumus attīstībā un inovācijās. 

>>

Virza likumu privatizācijas pabeigšanai

Valdība atbalsta Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likumprojektu.

>>

KONKURSS

Konkursā meklējam Mārupes nākotnes "biznesa haizivis"

Lai iedvesmotu skolēnus pievērsties uzņēmējdarbībai un dotu iespēju atmodināt savu “uzņēmēja gēnu” jau pirmklasnieka vecumā, biedrība “Mārupes uzņēmēji” sadarbībā ar Mārupes novada domi un Mārupes jauniešu domi M-UP jau otro reizi piedāvā novada skolēniem piedalīties biznesa ideju konkursā – šoreiz ar nosaukumu “Mārupes Haizivis”.

 

Konkursa pieteikums – biznesa projekts

Konkursa mērķis ir radīt skolēniem izpratni par uzņēmējdarbību, attīstīt spēju argumentēt un aizstāvēt savu viedokli, motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai un attīstībai, inovatīvu produktu vai pakalpojumu radīšanai. Konkursā var piedalīties Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēni un Mārupes novadā deklarētie jaunieši, sākot jau no pirmās klases. Biznesa idejas var iesniegt arī komandas, kurās apvienojušies līdz pieciem dalībniekiem.

Lai piedalītos konkursā, jauniešiem jāizstrādā konkursa pieteikums, kurā ne tikai jāsniedz aizraujoša un efektīva, vizuāli pievilcīgi noformēta savas idejas vizītkarte, bet jāsagatavo arī plašāks produkta vai pakalpojuma apraksts, gan izklāstot savus apsvērumus, kāpēc konkrētā biznesa ideja būs dzīvotspējīga, gan iezīmējot potenciālos klientus, gan analizējot tirgus situāciju. Tāpat idejas autoriem jāpārdomā un jāapraksta, kādi resursi un ieguldījumi idejas īstenošanai būs nepieciešami un kāda būs produkta vai pakalpojuma cena. Gatavojot konkursa pieteikumu, jaunieši gūst priekšstatu par to, kādi apsvērumi jāņem vērā un kādu datu analīze nepieciešama, lai izveidotu reālu biznesa projektu.

Konkursa pieteikumu var iesniegt šeit.

Šodienas bērni un jaunieši ir tie, kuri nākotnē dibinās uzņēmumus un radīs jaunus biznesus, veidojot Latvijas uzņēmējdarbības vidi.

Vērtēs uzņēmēju žūrija

Konkursā iesniegtās idejas Mārupes uzņēmēju un novada domes pārstāvju žūrija vērtēs divās kārtās – vispirms izvērtējot iesniegtos pieteikumus, bet pēc tam klātienē uzklausot jauniešu prezentācijas. Biznesa idejas tiks vērtētas trīs grupās: sākumskola (1.–6.klase); pamatskola (7.–9.klase) un vidusskola (10.–12.klase).

Konkursa rezultātā tiks noskaidroti labākie biznesa ideju autori, no kuriem vienai labākajai idejai neatkarīgi no vecuma grupas tiks piešķirts “Grand Prix” un 200 eiro naudas balva. Savukārt katras vecuma grupas labākās idejas saņems veicināšanas balvas. Žūrija var noteikt arī papildus 1. vietas laureātus, kuri saņem 100 eiro naudas balvu, tāpat konkursa komisijai ir tiesības piešķirt arī speciālbalvas un veicināšanas balvas oriģinālām un detalizēti izstrādātām idejām. Konkursa balvas nodrošina Mārupes novada uzņēmēji.

Iedvesmot un radīt izpratni

Skolēnu un jauniešu iedvesmošana pievērsties uzņēmējdarbībai ir bijis būtisks “Mārupes uzņēmēju” darbības virziens jau kopš biedrības dibināšanas. Kā uzsver biedrības “Mārupes uzņēmēji” izglītības projektu vadītājs, SIA “Fixman” īpašnieks Miks Lukstiņš, šodienas bērni un jaunieši ir tie, kuri nākotnē dibinās uzņēmumus un radīs jaunus biznesus, veidojot Latvijas uzņēmējdarbības vidi. Tāpēc ir svarīgi jau skolā modināt interesi par sava biznesa veidošanu, sniegt izpratni par uzņēmējdarbības principiem un veiksmīga biznesa pamatiem. Finālistiem būs iespēja savu ideju klātienē prezentēt uzņēmēju žūrijai, kas ir lielisks veids, kā iemācīties īsi, bet pārliecinoši aizstāvēt un “pārdot” savu ideju. Arī šīs prasmes vēlāk jauniešiem noderēs daudzās dzīves situācijās.

Vēlies kopā ar mums palīdzēt augt jaunai uzņēmēju paaudzei? Piesakies!

Biedrība “Mārupes uzņēmēji” īsteno vairākus projektus, kas sniedz jauniešiem iespēju iepazīt biznesa pasauli. Arī Tu vari kļūt par vienu no jauno uzņēmēju skolotājiem!

NOTIKUMI

Superdatoru iespējas un uzņēmumu digitālā transformācija

Latvijas HPC kompetences centrs “SuperS” 26. oktobrī rīkoja biznesa brokastis uzņēmējiem Jelgavas pilī, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē. Brokastīs bija iespēja uzzināt, kā palielināt uzņēmumu konkurētspēju vietējā un starptautiskā tirgū, izmantojot superskaitļošanas jeb augstas veiktspējas skaitļošanas (High-Performance Computing (HPC)) resursus.

 

HPC biznesa brokastu galvenā tēma – kā superdatori ļauj uzlabot darba efektivitāti un samazināt izmantotos resursus, kā arī, kā superdatori paver iespēju mākslīgā intelekta palīgu, piemēram, ChatGPT apmācīšanai. Tāpat uzņēmējiem bija iespēja uzzināt par Eiropas digitālo inovācijas centru piedāvāto atbalstu finansējuma piesaistīšanai digitalizācijas projektiem.

Latvijas HPC kompetences centra sadarbības projektu vadītājs Kārlis Muižnieks brokastīs prezentēja superdatoru iespējas, savukārt uzņēmēji, kuri jau paspējuši izmantot šīs iespējas – “Semantic Intelligence” vadītāja Vita Stūre un “CastPrint” vadītājs Jānis Oliņš – dalījās savā pieredzē un sniedza vērtīgas atziņas. Tāpat RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes prodekāne Katrīna Boločko klātesošos informēja par ekspertu un zinātnieku kompetences atbalstu projektiem.

Brokastu pasākuma nosacīti otrā daļa bija veltīta informācijai par atbalsta pieejamību uzņēmējiem digitalizācijas procesu ieviešanā. Par EDIH sniegtām iespējām informēja “Green Tech Cluster”, Latvijas Digitālā akseleratora pārstāvis Roberts Gaižutis, savukārt par atbalstu Zemgales plānošanas reģiona uzņēmējiem informāciju sniedza Lolita Felzenberga. Informācija par finansējuma pieejamību varētu būtu saistoša lielai daļai uzņēmēju, noteikti ir vērts ieskatīties pasākuma prezentācijās

Biznesa brokastis tiek īstenotas piecu reģionālo pasākumu ciklā. Zemgalē tās organizē HPC kompetences centrs Latvijā “SuperS” projekta “Nacionālie kompetences centri EuroHPC” (EuroCC 2) ietvaros sadarbībā ar Zemgales kontaktpunktu, Eiropas Digitālo inovāciju centru, Latvijas Digitālo akseleratoru, Zemgales plānošanas reģionu, RTU HPC centru un Latvijas Universitātes Skaitliskās modelēšanas institūtu.

“GaRo_ZA 2023” atklāj jaunas dimensijas

20.oktobrī kultūras centrā “Ulbrokas pērle” uzņēmējiem bija iespēja atklāt jaunu uzņēmējdarbības dimensiju pasākumā “GaRo_ZA 2023”.

Pasākuma moto “Tik un tā centrā ir Cilvēks!” norāda, ka cilvēks ir uzņēmējdarbības sirds un dzinējspēks. “GaRo_ZA 2023” bija iespēja uzzināt, kā cilvēks rada un īsteno idejas, pārvar izaicinājumus un ļauj uzņēmējdarbībai attīstīties.

Aģentūras “New Black” pārstāvis Artūrs Mednis pasākumā dalījās stāstā  par paaudžu ietekmi uz uzņēmējdarbību un sniedza ieskatu mākslīgā intelekta pasaules aktualitātēs. Komunikācijas eksperte Krista Vāvere iepazīstināja ar “lifta runas” komunikācijas spēku, savukārt SIA “Live Paper” pārstāve prezentēja iedvesmojošu veiksmes stāstu.

“Pasākuma mērķis ir ne tikai dalīties pieredzē, bet arī radīt vidi uzņēmējdarbības pārmaiņām, sākot ar pašu cilvēku. “GaRo_ZA” ir vieta, kur dalībnieki iegūst ne tikai praktiskas zināšanas, bet arī iedvesmu un jaunas idejas,” saka viena no idejas autorēm Nellija Štolcermane.

Pasākums “GaRo_ZA” norisinās jau septīto gadu un ir viens no lielākajiem apvienotā Ropažu novada uzņēmēju pasākumiem.

IEPAZĪSTI BIEDRU

“Beauty Station”: Mārupes novads ir vienkārši labs

Jūlija Lazdāne. Foto no personīgā arhīva.

Skaistumkopšanas salons “Beauty Station” atrodas pašā Mārupes centrā, un jau deviņus gadus jebkura modes dāma šeit var atrast sev vajadzīgos pakalpojumus, sākot ar kosmetologu un frizieri un beidzot ar masāžu, manikīru, pedikīru un visdažādākajām procedūrām sejas un ķermeņa sakopšanai. Kā uzņēmums pārdzīvoja Covid laika lockdown, kad skaistumkopšanas nozare uz ilgu laiku tika pilnībā slēgta, kas ir populārākie salona pakalpojumi un kāds ir skaistuma procedūru baudītāju “portrets” Mārupē – to “Uzņēmēju Vēstis” uzzināja sarunā ar SIA “BS Studija” direktori Jūliju Lazdāni.

Kāpēc izvēle salona atvēršanas brīdī bija par labu Mārupei?

Uzņēmuma īpašnieki tajā laikā dzīvoja Mārupē, viņiem bija pieredze nozarē, un tāda izvēle bija tikai dabiska. Faktiski viņi iegādājās jau strādājošu skaistumkopšanas uzņēmumu, un tā jau deviņus gadus te strādājam. Mārupē jūtamies labi, esam apmierināti ar biznesa attīstību un savu apkārtējo vidi.

Kā varat raksturot skaistumkopšanas nozares situāciju Mārupē? Jūsu reālākie konkurenti? Kāds ir Mārupes tipiskais klients/-e?

Varam teikt, ka šobrīd Mārupē mūsu nozarei iet labi – klientu skaits aug gan pašā Mārupē, jo novads strauji attīstās, gan pie mums brauc arī rīdzinieki. Konkurentus varētu iedalīt divās lielās grupās – citi saloni (piemēram, “Aneira”, “House of Hair”, “NailsLab”) un individuālie skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji, kuri strādā mājās.

Tieši ar pēdējiem konkurēt ir grūtāk, jo nav viegli atrast informāciju par piedāvātajiem pakalpojumiem un cenām. Tā jāmeklē sociālajos medijos, reizēm klienti kaut ko pastāsta, reizēm kādu reklāmu ieraugām. Konkurencē ar citiem saloniem mēs jūtamies komfortabli, jo varam noskaidrot pakalpojumus, cenas, sekojam viens otra piedāvātajiem jaunumiem un nozares tendencēm. Mums ir sava stabila klientu bāze, daži mūs apmeklē jau visus deviņus gadus kopš atvēršanas. Tipiskais, pareizāk, tipiskā (smaida) Mārupes kliente ir sieviete vecumā “30 plus”. Ir gan strādājošas sievietes, gan mājsaimnieces, kuras tāpat rūpējas par sevi, lai arī lielāko daļu laika pavada mājās un saimniecības darbos. Sievietes rūpējas gan par savu un bērnu izskatu, gan veselību, un izmanto plašu mūsu piedāvāto pakalpojumu spektru. Daudzām mūsu klientēm nekad nepateiksiet viņu īsto vecumu.

Pēdējie gadi arī skaistumkopšanas nozarei nav bijuši viegli – Covid-19 pandēmija, augošās izejmateriālu un elektrības cenas. Kādi ir bijuši un joprojām ir lielākie izaicinājumi tieši jūsu uzņēmumam?

Protams, Covid laiks bija grūts visai nozarei, jo saloni bija jāslēdz. Daudzi saloni tā arī vairs neatvērās. Tas savā ziņā ietekmēja konkurences situāciju mums par labu, jo mēs izturējām, un viņu klienti pārnāca pie mums. Arī lielais mājās strādājošo speciālistu vilnis aizsākās Covid laikā un tagad turpinās.

Šobrīd lielākais izaicinājums ir komunālo maksājumu pieaugums gan gāzei, gan elektrībai, ko salonā patērējam daudz. Ja izejmateriālu piegādātāji ir vairāki un tos iespējams mainīt, tad gāzes un elektrības tirgus tomēr nav tik elastīgs. Cenšamies risināt situāciju, runājot ar piegādātājiem par situāciju un panākot nelielus, bet mums būtiskus kompromisus. Taču pakalpojumu cenas vienalga nācās celt, jo izmaksu pieaugums bija tik būtisks. Daži izejmateriālu piegādātāji maina sortimenta cenas (uz augšu, protams) katru otro mēnesi. Tāpēc, lai paturētu lojālos klientus, mums jādomā par izdevīgiem motivējošiem piedāvājumiem regulārajiem klientiem.                                                                 

Cits negaidīts izaicinājums, ko esam pamanījuši, ir klientu emigrācija no Mārupes uz citām valstīm labākas dzīves meklējumos. Tā ir reāla pārmaiņa, kas tieši ietekmē mūsu biznesu. Tagad viņus redzam tikai īso dzimtenes apmeklējumu laikā – Ziemassvētkos un vasaras atvaļinājumā.

Vai šo izaicinājumu fonā plānojat iespējamu biznesa attīstību?

Jāsaka, ka pirms Covid plānojām atvērt vēl vairākus salonus. Šobrīd tādu iespēju vairs nesaskatām. Pavisam šo ideju atmetuši neesam, taču ne tuvākajā nākotnē.

Jūsu salons piedāvā daudzveidīgus pakalpojumus. Kādi ir populārākie, un kādus jūs varētu īpaši izcelt savā piedāvājumā?

Populārākie ir klasiskie skaistumkopšanas pakalpojumi: manikīrs, pedikīrs, friziera pakalpojumi. No sejas un ķermeņa procedūrām varam atzīmēt LPG aparāta procedūras, masāžas, kā arī AQUAPURE hidropīlinga procedūru sejai. Mūsu jaunākais piedāvājums ir pretcelulīta masāžas ar STARVAC aparātu. Taču vispopulārākā procedūra ir viena no pirmajām mūsu ieviestajām sejas procedūrām “Trīs vienā” (3 in 1), kurā iekļauta roku masāža, LPG masāža un aktīvas vielas ievadīšana no ampulas. Vēl esam ieviesuši savā piedāvājumā jogu, pagaidām gan tikai kā individuālu nodarbību, jo zālīte mums ir ļoti maza.

Viena no lielākajām uzņēmēju minētajām problēmām ir darbaspēka pieejamība. Kā jūsu uzņēmums risina šo situāciju? Vai Jums ir aktuāla t.s. “aplokšņu algu” problēma – ja nemaksājat aploksnē, tad varat zaudēt labu darbinieku?

Situācija ar darbiniekiem arī mūsu nozarē nav spīdoša, varētu pat teikt, ka kritiska, jo arī labi meistari emigrē uz citām valstīm vai aiziet strādāt mājās. Mūsu kolektīvs gan ir samērā stabils, daudzi darbinieki strādā ilgu laiku. Kas attiecas uz “aplokšņu algām”, tad mums šī situācija nav aktuāla, jo meistari ir pašnodarbinātas personas un paši kārto savus nodokļu jautājumus. Mēs palīdzam ar konsultācijām un pieredzi. Pieņemot darbā jaunu darbinieku, mēs reāli pārliecināmies, ka viņam nav problēmu un neatrisinātu jautājumu ar Valsts ieņēmumu dienestu, jo citādi tā var kļūt par mūsu problēmu. Lielāks izaicinājums mums ir nevienmērīgais noslogojums sezonā un nesezonā, jo sezonā vajag vairāk darbinieku. Sezona mums ir pavasaris, vasara un ziemas svētku periods.

 

Kā Jūs vērtējat uzņēmējdarbības vidi Mārupes novadā? Vai Mārupes kļūšana par pilsētu un apvienošanās ar Babīti ir nesusi kādas izmaiņas?

Ja man būtu ideja atvērt savu uzņēmumu, es to darītu Mārupē, jo Mārupes novads ir vienkārši labs (smaida). Arī Mārupes novada dome ir ļoti atbalstoša gan uzņēmējiem, gan novada iedzīvotājiem. Izmaiņas pēc apvienošanās īpaši nejūtam, mums ir daži jauni klienti no Piņķiem, bet vairāk tomēr ieceļo no Rīgas, nevis, piemēram, no Babītes. Tāpēc mums būtu ļoti izdevīgi, ja būtu labāka sabiedriskā transporta satiksme ar, piemēram, Ziepniekkalnu, kas ģeogrāfiski ir tuvu, bet satiksmes ziņā neaizsniedzams.

Kā vērtējat biedrības “Mārupes uzņēmēji” darbu, jaunās aktivitātes, piemēram, Uzņēmēju festivālu? Ko sagaidāt no biedrības un ko esat gatavi dot pretī?

Ar biedrību mums vienmēr ir bijusi ļoti laba sadarbība, ir sniegta palīdzība gan reklāmas izvietošanā, gan kontaktu atrašanas ziņā, esam jutuši atbalstu no biedrības. Uzņēmēju festivāla formāts mums īsti neatbilst, jo nevaram iznest procedūras ārpus savām telpām. Taču esam gatavi atbalstīt MUB pasākumus ar īpašiem pārsteigumiem vai dāvanām, varam sniegt padomus veselības un ādas kopšanā, biznesa vai svētku grimam, tāpat vienmēr priecāsimies redzēt Mārupes uzņēmējus mūsu salonā.

MĀRUPES JAUNIEŠI

M-UP jaunieši paplašina komandu: kas sagaidāms nākamajā sezonā?

Autore: Marta Reihmane, Rīgas Stradiņa Universitātes studente, Mārupes Valsts ģimnāzijas absolvente

M-UP jaunieši jeb Mārupes novada Jauniešu dome iesākusi nu jau otro sezonu jauniešu centrā ‘“Hēlijs”, kur aktīvi darbojas, rīkojot pasākumus un projektus novada jauniešu interesēs, attīstot savas organizatoriskās, komunikatīvās, radošās un citas prasmes.

 Paši M-UP jaunieši sevi dēvē par enerģisku jauniešu kopumu ar neizsmeļamu ideju klāstu. Viņu galvenais mērķis ir padarīt ikviena jaunieša dzīvi Mārupē ērtāku, interesantāku un iespēju pilnu. Ik gadu jaunieši savā komandā uzņem jaunus biedrus, aptverot arvien lielāku Mārupes jauniešu loku un sniedzot iespēju arvien vairāk jauniešiem pilnveidoties viņiem interesantās jomās.

Oktobra sākumā komandā uzņemti desmit jaunpienācēji. Jau aizvadītas pirmās sēdes jaunajā sastāvā, kurās jaunieši iepazinušies viens ar otru. Jaunajiem komandas dalībniekiem bijis laiks aptvert visu notiekošo un “ielēkt” M-UP ikdienas ritmā un aktualitātēs, sākts plānot aktivitātes “Hēlijā” gaidāmajiem pasākumiem: oktobra noslēgumā organizētajai “Helovīna mājai”, kā arī novembrī gaidāmajai valsts svētku nedēļai.

Jaunieši viennozīmīgi atzīst, ka lielākais ieguvums, darbojoties Mārupes Jauniešu domē, ir gūtā pieredze un kontaktu loks: iespēja strādāt kopā ar vēl daudziem tikpat iedvesmojošiem jauniešiem, izmēģināt roku pasākumu organizēšanā, sākot no plāna un idejas izveides un beidzot ar dekorāciju veidošanu, sazināšanos ar pasākuma atbalstītājiem un aktivitāšu plānošanu. Vairāki M-UP dalībnieki ir izvēlējušies arī augstskolā uzsākt studijas jomās, ko izmēģinājuši tieši Jauniešu domē. Dažiem Jauniešu dome bijusi iespēja atrast savas intereses un potenciālās nākotnes nodarbošanās vai, tieši otrādi, – saprast, kuras nozares pavisam noteikti nav viņu “lauciņš”.

Atskatoties uz iepriekšējā gadā padarīto, jaunieši lepojas ar vairāk kā 25 veiksmīgi īstenotiem pasākumiem. No tiem atmiņā visspilgtāk palikusi jauniešu centra “Hēlijs” pirmā dzimšanas diena, kurā aizvadīta pilnas dienas programma. Rītu sākām ar jogas un meditācijas nodarbību, turpinājām ar dažādām lekcijām un meistarklasēm, kā arī 3×3 basketbola turnīru. Programmu noslēdzām ar koncertu “Hēlija” pagalmā.

Uzsākot jauno sezonu, izvirzīti M-UP galvenie mērķi: turpināt veidot “Hēliju” par vietu jauniešu izaugsmei, pārstāvēt jauniešu intereses novadā, saliedēt kolektīvu, veidot sadarbību ar Mārupes novada izglītības iestādēm un to skolēnu pašpārvaldēm.

2.novembrī gaidāms vēl viens svarīgs notikums M-UP: ikgadējās vēlēšanas, kurās tiks izlemts, kurš no jauniešiem ieņems šī gada Jauniešu domes priekšsēdētāja un priekšsēdētajā vietnieku amatus, kā arī kurš kļūs par M-UP sociālo mediju profilu vadītāju.

M-UP jaunieši.

Vairāk informācijas par aktuālo meklē M-UP Instagram @m_upjauniesi un Facebook @jaunatnemarupe.

NODERĪGI

Kā tikt pie siltuma Mārupē?

Tautas gudrība vēsta, ka rati jātaisa ziemā, bet ragavas jākaļ vasarā. Taču, ja nu ir gadījies tā, ka apkures sezona ir pārsteigusi ar to pašu veco, neefektīvo un dārgo kurināšanas sistēmu, vēl nav par vēlu ielūkoties, kādus modernus un energoefektīvus siltuma iegūšanas paņēmienus piedāvā Mārupes novada uzņēmumi.

Foto no Pexels.com

DCenter

Tālr.: +371 27882188

E-pasts: info@dcenter.lv

Mājaslapa: https://dcenter.lv/

Biedrības “Mārupes uzņēmēji” biedrs “DCenter” ir zīmols, kas nodarbojas ar dažādu inženiertehnisko risinājumu izstrādi un mikroenerģētikas tehnoloģijām. Tirgū uzņēmums darbojas kopš 2015. gada, piedāvājot kompleksus klimata risinājumus privātmājām un komercplatībām: apkures iekārtas un sistēmas, saules enerģijas, ventilācijas un kondicionēšanas risinājumus. Uzņēmums projektus īsteno “no idejas līdz gala produktam”, kā arī sniedz ekspluatācijas pakalpojumus.

Vairāk par “DCenter” darbību uzzini “Uzņēmēju Vēstu” intervijā ar “DCenter” valdes locekli un attīstības direktoru Sandi Latūnu.

Foto: DCenter

Venticom

Tālr.: +371 67888717

E-pasts: info@venticom.lv

Mājaslapa: https://venticom.lv/

SIA “Venticom” piedāvā ventilācijas, dzesēšanas un gaisa apkures iekārtu uzstādīšanu un apkopi. Uzņēmums šajā jomā darbojas kopš 2008. gada, un ir viens no pirmajiem uzņēmumiem, kas specializējies tieši šo inženiertehnisko sistēmu uzturēšanā. “Venticom” nodrošina piemērotākā siltumsūkņa un tā sistēmas piemeklēšanu, uzstādīšanu un uzturēšanu gan privātām, gan komercplatībām, tāpat arī siltumsūkņu remontu un apkopi. Tāpat uzņēmums uzstāda apkures sistēmas un nodrošina to apkopi, regulāras un ārkārtas profilaktiskās apskates, kā arī remontu garantijas laikā un pēc tā.

Erfe

Tālr.: +371 20265860

E-pasts: info@xl7.lv

Mājaslapa: https://www.xl7.lv/preces

Dūmvadu ražotāja “Erfe” pamatbizness ir dūmvadu sistēmas, taču e-veikalā www.xl7.lv uzņēmums piedāvā iegādāties arī dažādas apkures iekārtas: krāsnis, kamīnu kurtuves, malkas un granulu katlus, kā arī granulu krāsnis. “Erfe” ir starptautisks uzņēmums, kā galvenais birojs bāzēts Polijā. Uzņēmuma īpašnieki ir trīs Polijas pilsoņi un viens Latvijas pilsonis, kuriem pieder vienādas daļas uzņēmumā. Dibinot uzņēmumu, īpašnieki ir izvirzījuši mērķi kļūt par vienu no vadošajiem uzņēmumiem Baltijas reģionā, kā arī ieņemt vietu Polijas tirgū.

Foto: Erfe.lv
Foto: Cool Heating

Cool Heating

Tālr. +371 22037374 

E-pasts: sandris@coolheating.lv  

E-veikals: sales@coolheating.lv

Mājaslapa: https://www.coolheating.lv/

Inženierkomunikāciju uzņēmums SIA “Cool Heating” ir dibināts 2016. gadā. Uzņēmuma dibinātājs Sandris Dektjarovs pēc izglītības ir siltumtehniķis, sertificēts AVK darbu vadītājs un būvuzraugs ar 23 gadu darba pieredzi, sešus gadus no tiem strādājis Zviedrijā par projektu vadītāju apkures, siltumtehnikas, ventilācijas, ūdensvada un kanalizācijas iekštīklu izbūvē daudzdzīvokļu namiem Stokholmā.

 “Cool Heating” piedāvā kompleksus apkures, ventilācijas un kondicionēšanas risinājumus privātpersonām un komercobjektos, inženierkomunikāciju izbūvi renovācijas objektos un jaunbūvēs. Tāpat uzņēmums tirgo granulu apkures iekārtas “SILDI”, kā arī veic to montāžu un apkalpošanu.

BIEDRĪBAS JAUNUMI

Pabeigti raidieraksta “rakstu darbi”
Interviju MUB podkāstam sniedz jaunā Latvijas Pasta vadītāja Beāte Krauze-Čebotare.

Iedvesmojušies no pirmās raidieraksta “Mārupes uzņēmēju pieredzes stāsti – 10 epizodes, kas iedvesmos tevi uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību” sezonas, šoruden esam ierakstījuši 10 jaunas sarunas. Pirmā saruna ar uzņēmēju “JMA Co” vadītāju Agnesi Endziņu būs klausāma ēterā jau šonedēļ.

Tāpat kā pirmajā sezonā ar raidieraksta viesiem sarunājas biedrības valdes priekšsēdētājs Silvestrs Savickis. Pārējie otrās sezonas viesi būs uzņēmēji–mārupieši, kuri pārstāv visdažādākās uzņēmējdarbības jomas: Normunds Čiževskis (finanšu konsultācijas, “Bizpro”), Inga Mekša (betona puķu podu ražošana, “Moone”), Ilze Kupča (konditorejas izstrādājumu ražošana, “Dabas Saldumu Maģija”), Andis Levītis (restorānu bizness, “Urban Cafe”), Lauris Pētersons (saules enerģijas ražošana, “Saules Jauda”) un Arnis Āķis (logu un stikla konstrukciju ražošana, “Mārupes logi”). Šogad raidierakstā tiksimies arī augsta līmeņa vadītājiem: Lailu Odiņu (lidosta “Rīga”), Beāti Krauzi-Čebotari (“Latvijas Pasts”) un Dainu Kantāni (“AVIS Latvija”).

Epizodes no novembra līdz janvārim būs klausāmas gan biedrības mājaslapā, gan visās populārākajās podkāstu platformās, kā SpotifyApple PodcastsGoogle Podcasts un Deezer. Iepriekšējās 10 epizodes var noklausīties šeit.

Arī šosezon raidieraksts tapis konkursa “Mārupe – mūsu mājas” ietvaros, biedrības “Mārupes uzņēmēji” un Mārupes novada pašvaldības līdzdarbības līguma Nr. 1/4–6/1-2023 ietvaros.

“Par 2 stundām zinošāks” atsākas novembrī
 

Biedru izglītības programma “Par 2 stundām zinošāks” turpina savu 10. sezonu, un šogad to ir iecerēts realizēt koncentrētākā veidā, piedāvājot lekcijas un seminārus uzņēmējiem no novembra līdz aprīlim.

Novembra un decembra nodarbību laikā uzzināsim, kas ir socionika un kā tā var palīdzēt uzņēmējdarbībā (09.11. plkst. 14.30), kādas ir paaudžu īpatnības un kā tās ietekmē darba tirgu (07.12., plkst. 15.00). Abas lekcijas vadīs cilvēkresursu eksperte Evija Čeprova, un tās notiks Ģimenes restorāna “Hercogs” banketu zālē, Vītiņu ielā 4, Mārupē.

Četrās nodarbībās jaunajā 2024. gadā iegūsim iemaņas runas mākslā, uzzināsim nodokļu un grāmatvedības aktualitātes uzņēmējdarbībā, apgūsim veselīga uztura pamatus un sociālo tīklu pārvaldību. Kā ierasts programmā “Par 2 stundām zinošāks”, lekcijas un semināri skars starpdisciplināras tēmas, kas ir aktuālas ikvienam uzņēmējam un nereti arī cilvēkiem, kuri paši nav saistīti ar uzņēmējdarbību. Tuvākai informācijai par lektoriem, nodarbību laikiem un vietām sekojiet mūsu biedrības Facebook kontā.

Nodarbību cikls tapis sadarbībā ar Olaines novada uzņēmējdarbības centru, biedrību “Pierīgas partnerība”, Zemkopības ministriju un Lauku atbalsta dienestu, projekta Nr. 23-04-AL04-AO19.2201-000003 ietvaros.

Uzņēmēju vakariņās māksla un džezs

Mārupes uzņēmēju biedru neformālo notikumu kopums, kas tradicionāli ir zināms kā “Uzņēmēju brokastis”, oktobrī transformējās par uzņēmēju vakariņām ar skanīgu un saturu raksturojošu konceptu “Art. Jazz. Wine”. Gastronomisko baudu pavadījumā klātesošie apguva gleznošanas pamatus mākslinieces Baibas Āriņas vadībā, kā arī džeza pianists Kristaps Vanadziņš veidoja pasākuma dalībnieku portretus mūzikā.

“Skola dodas dzīvē” pirmās stundas jaunajā mācību gadā

Mārupes uzņēmēju sociālais projekts “Skola dodas dzīvē – dzīve ienāk skolā” uzsāk savu 5. sezonu. Oktobrī pirmās mācību stundas Mārupes pamatskolā vadīja “Lursoft” valdes priekšsēdētāja Daiga Kiopa un “Fixman” vadītājs Miks Lukstiņš. Daiga pamatskolas 8. klasei vadīja matemātikas stundu un stāstīja jauniešiem par statistikas lielumu izmantošanu ikdienā, un kopīgi pārsprieda pareizas datu interpretēšanas nozīmi.

Savukārt Miks 7. klases skolēniem mācīja par faktoriem, kas jāņem vērā, izstrādājot ērtu un ergonomisku produktu dizainu, un vadīja arī praktisko nodarbību, kur skolēni iejutās rotaļu laukuma drošības inspektora lomā un meklēja dažādus iesprūšanas riskus blakus esošajā pirmskolas izglītības iestādē.

Vērtējam un apbalvojam jaunos skolotājus

Oktobra sākumā biedrības veidota uzņēmēju žūrija vērtēja pretendentus jaunā nominācijā “Jauns sākums Mārupes novadā” jeb tos skolotājus, kuri tikko izvēlējušies uzsākt savas pedagoga darba gaitas tieši Mārupes novadā. Šī ir jauna nominācija ikgadējā Mārupes novada pašvaldības labāko novada skolotāju apbalvošanas ceremonijā “Mārupes novada gada pedagogs”, šefību par kuru ir uzņēmusies biedrība “Mārupes uzņēmēji”.

Starp citiem jautājumiem skolotājām vaicājām viņu redzējumu, kā iedrošināt bērnus uzņemties riskus un nebaidīties ar savām idejām iesaistīties jaunos projektos, un dalīties ar savām idejām, ko novadā vajadzētu uzlabot izglītības jomā un kā skolotājprāt uzņēmēji varētu palīdzēt bērnu izglītošanas procesā. Ar šiem jautājumiem vēlējāmies iegūt pedagogu paplašinātu redzējumu par izglītības procesa savietojamību ar lielās dzīves izaicinājumiem.

Uzņēmēju nominācijā "Jauns sākums Mārupes novadā" par uzvarētāju kļuva MVĢ matemātikas skolotāja Alise Šitina.

Karstās diskusijās par uzvarētāju atzinām Mārupes Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāju Alisi Šitinu! Apsveicam!

Paldies žūrijas dalībniekiem Miks Lukstins, Vineta Savicka, Liene Smite un Silvestrs Savickis par jautājumiem, iedziļināšanos un veltīto laiku.

Īpašs paldies uzņēmējiem par šai nominācijai sagādātajām balvām – Lindai Lukstiņai un “Manilla, Ingai Mekšai un “moone”, kā arī “Lotos Pharma par atbalstu projektam.

Žurnāls “Uzņēmēju Vēstis” šķirstāms tiešsaistē

Jaunā biedrības medija – ceturkšņa žurnāla “Uzņēmēju Vēstis” digitālo versiju tagad var šķirstīt biedrības mājaslapā gluži kā īstu žurnālu.

Drukātā žurnāla versija joprojām ir pieejama aptuveni 40 vietās Mārupes novadā: publiskajās ēkās (skolās, bibliotēkās, dienas centros, doktorātos) un privātajās iestādēs, kā “Apotheka Mārupe”, “Veselības centrs 4” doktorātā, restorānos “Hercogs” un “Urban Cafe”, Mārupes Ledus hallē un citur. Nākamais žurnāla numurs “Ziema” iznāks decembrī un būs pieejams klātienē kā līdz šim un arī šķirstāms digitāli.

Ir jautājums, bet nav iespējas to uzdot?
Pajautā šeit, un "Uzņēmēju Vēstis" noskaidros atbildes!
Scroll to Top