Uzņēmēju Vēstis

NOVEMBRIS 2021 BIEDRĪBAS “MĀRUPES UZŅĒMĒJI” IZDEVUMS NR. 55 Valdes priekšsēdētāja sleja Lasāmgabals: intervija ar Māri Bierni Jaunumi

Sveiciens Patriotu mēnesī!

Klāt ir tumšākais, bet vienlaicīgi, emocionāli piesātinātākais gada mēnesis. Ir pienācis novembris, kad pieminam Latvijas brīvības cīņās kritušos un svinam Latvijas valsts neatkarības proklamēšanas dienu. Mums, uzņēmējiem, šie datumi ir īpaši svarīgi, jo viss, ko darām šodien, ir iespējams tikai tāpēc, ka mūsu vectēvi pašaizliedzīgi cīnījās par savu valsti, bet gaišākie mūsu tautas prāti bija gana drosmīgi, lai 20. gadsimta sākuma juku laikos, mobilizētu savu gribu un spēkus, un pieņēma tos lēmumus, kuru iespaidā varam darīt to, ko darām šodien. Rudens sākums mūsu biedrībai pagāja, attīstot t. s. “biedru vektoru”. Kā zināms, jebkura nevalstiskā organizācija (kas esam arī mēs – biedrība “Mārupes uzņēmēji) var būt sekmīga tikai tad, ja aktīvi ir tās biedri. Tāpēc īpašs prieks par biedru iniciatīvām, kas jau ieguvušas vai arī sāk iegūt reālus vaibstus. Jau ziņojām par Māra Bierņa (SIA Investors) iniciatīvu izveidot biedrības savstarpējās sadarbības un mijiedarbības memorandu, kas veicinātu biedru komercdarbības izaugsmi un sniegtu finansiālu atbalstu pašas biedrības aktivitātēm. Tagad memorands ir atklāts, to parakstījuši jau 10 biedri, un tam var pievienoties ikviens mūsu biedrības dalībnieks. Otra, ne mazāk nozīmīga iniciatīva, ir Ilzes Zariņas (SIA Vesels bērns) arsenālā. Ilze ar citiem biedrības kolēģiem ir uzsākusi darbu pie projekta “Atbalsti savu vietējo Mārupes uzņēmumu” . Tā būtība ir izveidot digitālu lojalitātes sistēmu, kas veicinātu ciešākas saiknes izveidi starp uzņēmējiem, kas kuri pārdod preces vai sniedz pakalpojumus B2C (bizness – iedzīvotājam) segmentā un Mārupes iedzīvotājiem. Novada iedzīvotāji, veicot pirkumus pie novada uzņēmējiem, krātu lojalitātes punktus, kas sniegtu ne tikai iespēju gūt gandarījumu par vietējo uzņēmēju atbalstīšanu, bet arī piedalīties izlozē par ievērojamām balvām, ko projekta noslēgumā piedāvātu tie uzņēmēji, kas kuri piedalās projektā. “Atbalsti savu vietēji vietējo Mārupes uzņēmumu” ir vēl viens projekts, kas tiek realizēts par godu mūsu biedrības 10-ajai. jubilejai. Vēl jāpiemin divas lietas. Pirmkārt, mūsu biedrs un arī valdes loceklis, Ilmārs Jasinskis ir uzņēmies veicināt sen lolotās idejas par “biedrības mājas” izveidi iniciatīvas virzīšanu. Biedrības māja ir ļoti apjomīgs projekts, kas paveicams, apvienojot pašu biedru resursus, savienojumā ar ārējo, piemēram, ES fondu, finansējumu. Paldies Ilmāram par gatavību uzņemties to virzīt. Otrkārt, oktobrī esam izveidojuši biedrības Padomi, kuras sastāvā darbosies 6 bijušie valdes locekļi: Kārlis Bodnieks (SIA Prolux), Normunds Čiževskis (SIA Bizpro), Jurijs Baibakovs (ZVAB Baibakovs), Kristaps Beķeris (SIA Edat), Laura Kulakova (Lidosta Rīga) un Ingrīda Bondare (SIA IB Media Productions). Padomes locekļi būs neatsverami padomdevēji valdes darbā, un katrs ar savu konsultatīvo pienesumu atbalstīs biedrības nozīmīgāko projektu virzību. Biedrība ir tās biedri, tāpēc lepojamies ar katru no jums! Tā turpināt un kopā dodamies tālāk!

Silvestrs Savickis, biedrības valdes priekšsēdētājs

Biedrības dalībnieku savstarpējās sadarbības memorands. Intervija ar Māri Bierni.

Kadrs no memoranda svinīgās parakstīšanas ceremonijas
Memoranda pirmie parakstītāji savu atbalstu iniciatīvai juridiski apliecināja 13. oktobrī, kad notika biedru sadarbības memoranda svinīgā atklāšana un pirmparakstīšana. Tagad tas ir atvērts ikvienam biedrības “„Mārupes uzņēmēji” biedram! Biedrības “„Mārupes uzņēmēji” un biedru savstarpējas sadarbības un mijiedarbības memoranda būtība:
  • Biedrības dalībnieki pie iespējas rekomendē citu biedrības dalībnieku sniegtos pakalpojumus vai preces trešajām pusēm biedrībā vai ārpus tās
  • Notikušu darījumu rezultātā neliela daļa no darījuma peļņas tiek novirzīta biedrības finanšu kapacitātes stiprināšanai
  • Pievienošanās memorandam ir brīvprātīga
Memorands  – platforma uzņēmēju komercdarbības veicināšanai un biedrības projektu atbalstam. Biedrībā “„Mārupes uzņēmēji” izstrādāts biedru sadarbības memorands, izveidojot platformu  – juridisku pamatu  – biedru komercdarbības veicināšanai un radot iespēju finansiāla labuma gūšanai, darbojoties biedrībā “„Mārupes uzņēmēji”, vienlaikus rodot līdzekļus biedrības projektu atbalstam. To jau parakstījuši vairāk nekā 10  biedrības biedru. Šī memoranda idejas autors ir biedrības ilggadējais biedrs  – uzņēmējs Māris Biernis. Viņš biedrībai pievienojās tās pirmsākumos, un ir bijis kopā ar biedrību visu desmitgadi. Māris ir ārpakalpojumu grāmatvedis, ar šo jomu nodarbojas padziļināti  – savā uzņēmumā nodarbina vairāk nekā desmit cilvēkus. Viņš ir arī zvērināts revidents. Māris Biernis ir arī īstens mārupietis: liels sava novada patriots, te dzimis, audzis, un, rēķinot kopā ar viņa ģimenes jauno paaudzi, var teikt, ka ir laidis dziļas saknes novadā  – šeit dzīvo jau piektā mārupiešu paaudze.  Aicinājām Māri Bierni uz sarunu, lai uzzinātu vairāk par šo memorandu, tā tapšanu, un, protams, sarunas gaitā skārām arī biedrībai būtiskus jautājumus.
Māris Biernis paraksta biedrības dalībnieku savstarpējās sadarbības memorandu
Pastāstiet, kā radās ideja par šāda memoranda nepieciešamību! – Lai to saprastu, ir mazliet jāatskatās vēsturē. Iestājos biedrībā, kad tā tikko bija izveidojusies. Sākumā biedrību nevarēja sajust: tā darbojās, kaut ko darīja, veidoja pirmos projektus. Nebija arī daudz informācijas par biedrību: kāpēc tā darbojas, ko dara, kam vēlas palīdzēt utt. Pa reizei uz biedrību pienāca vēstules ar ziedojumu lūgumiem labdarībai. Biedrībai bija sabiedriskā labuma organizācijas statuss, un varēja ziedot, iegūstot uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidi, tas arī uzņēmējiem bija izdevīgi. Viss bija labi līdz 2018.  gadam, kad spēkā bija iepriekšējais Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likums. Kad pirms trim gadiem nomainījās likumdošana, šis jautājums kļuva sensitīvs, jo, uzņēmējam ziedojot, ir pienākums nomaksāt vēl 25  % UIN, un būtībā uzņēmums šos līdzekļus uzdāvina. Pēc memoranda svinīgās atklāšanas kāds sociālajos tīklos bija ierakstījis, ka būtu goda lieta citam citu atbalstīt arī bez īpaša memoranda. Ir taču zināms biedrības moto: “„Ssavējie savējiem”. – Pie sevis domāju: kas ir biedrība? Pēc statūtiem tai ir vairāki mērķi, plāni, uzdevumi: ir jāveicina uzņēmējdarbības attīstība Mārupes novadā, ir jāceļ savu biedru un pašas biedrības atpazīstamība, ir jāatbalsta citam citu. Protams, ka tā ir goda lieta  – atbalstīt citam citu! Gadās, ka atnāk klients un vari tam ieteikt, piemēram, doties mieloties pie Rūmīša (Andra Rūmīša restorānā “„Hercogs” -– red.) vai pasūtināt logus “„Mārupes logos”. Tas ir arī viss. Memorandam tomēr ir cēlāks mērķis, un tā nav tikai patriotiska vienam otra rekomendēšana, tas jau rodas pats no sevis. Atkal pienāk reize vai ir atkal Ziemassvētku laiks, kad saņemam vēstules ar ziedojumu lūgumiem, ir skolu izglītības projekti, kas ir jāatbalsta… Tad es iedomājos: kāpēc mēs nevarētu ieviest šo memorandu? 
Biedrības dalībnieku savstarpējās sadarbības memoranda parakstīšana
Katram no mums uzņēmumos ir paredzēti izdevumi mārketingam, un kāpēc vienkārši ne tikai pateikt “„paldies” tam kolēģim, kas ieteicis tavu produktu vai pakalpojumu un tā piesaistījis jaunu klientu, bet arī pateikt “„paldies” organizācijai, kas Mārupes novadā koordinē šo savstarpējo sadarbību, kas saved kopā uzņēmējus? Tā nav obligāta vai spiesta lieta  – pievienoties šim memorandam. Tie, kas pievienojušies šai iniciatīvai, var savu “„paldies” atstāt biedrībā, un šos līdzekļus tiešām izmantot biedrības mērķu sasniegšanai. Tos, piemēram, varētu izmantot labdarībai, skolu projektiem utt., un nebūs jāvēršas pie uzņēmējiem katrreiz, kad nepieciešama nauda. Vienlaikus šo uzņēmēja “„paldies” var attiecināt uz saimnieciskajām izmaksām, jo uzņēmējs ir saņēmis pretim pretizpildījumu: ir piesaistīts klients vai pircējs. Tā ir šī memoranda galvenā ideja. Vienkārša pēc būtības un pilnīgi brīvprātīga.  Lūkojoties uz mārupiešiem, ir redzams, ka viņi ir sava novada patrioti un savstarpēji atbalstoši. Kāpēc Jūs nācāt klajā ar šādu iniciatīvu? – Tā ir, esam patrioti! Vai es varu teikt, ka šo desmit gadu laikā, kopš esmu biedrībā, es būtu guvis kādu taustāmu labumu no tā? Nē! Kāpēc es to darīju? Es esmu mārupietis  – tikai tāpēc. Kas veido piederību novadam? Vai tie, kas te dzīvo vien pāris gadu, var saukt sevi par īsteniem mārupiešiem? Manuprāt, piederību stiprina tas, ka tu sniedz kaut kādu reālu pienesumu, un tā es patriotiski palīdzu saviem novadniekiem. Memorandam jau pievienojušies pirmie desmit biedri. Kā Jums liekas, vai varētu būt liela interese par to? Ko ieteiktu tiem, kas kuri vēl domā? – Ja pievienotos vismaz puse no mūsu vairāk nekā 70  biedriem, tad tam būtu patiešām liela nozīme. Es ļoti ceru, ka to parakstīs vismaz 30 – 40 biedru, tad šī ideja varēs realizēties: ne tikai skaļais mērķis “„finansiālās kapacitātes audzēšana”, bet arī tas, ka iegūtie līdzekļi būtu ar konkrētu, iezīmētu mērķi  – labdarībai, izglītībai u. c., nevis, piemēram, biedru komandējumu apmaksai. Jūs bijāt viens no pirmajiem, kas pievienojās memorandam. – Jā, es arī tai skaitā esmu pievienojies, kā šīs idejas autors. Tomēr es neesmu visu laiku bijis aktīvs biedrībā. Šādā biedrībā nevar aktīvi darboties, ja “„nedzīvo” iekšā visās aktivitātēs. Darbība biedrībā ir uz entuziasma pamata. Lai biedrību redzētu, dzirdētu, tai ir jāiet tautās, aktīvi jādarbojas, bet mums visiem ir savi darbi, savas lietas, dzīve… Esmu par to, lai biedrība attīstītos, lai rēķinātos ar mums kā spēku Mārupes novadā. Manuprāt, jūs varat būt lepni, jo biedrību zina un respektē ne tikai novadā, pie jums brauc un smeļas pieredzi, arī aktīvi reaģējat uz valstiskām iniciatīvām. – Lai ko tādu panāktu, tas viss ir bijis biedru nesavtīgs devums. Šogad biedrība “„Mārupes uzņēmēji” svin savas pastāvēšanas desmitgadi. Kas biedrībai būtu jāpaveic turpmāk, kādi būtu tās svarīgākie darbi? – Es teiktu, ka pirmais izaicinājums būtu mums pievienot Babītes pagasta uzņēmējus. Ir bijušas aktivitātes, bet īstas atdeves tam vēl nav. Mēs visi saprotam, ka šis jautājums ir saistīts ar administratīvi teritoriālo reformu, kuras kā rezultātā mūsu novadam pievienojās Babītes novads, un tas patiesībā bija tāds piespiedu-brīvprātīgs pasākums. Tas būtu pirmais darbs, jo tad mēs vairs nebūtu 70, bet gan spētu savas rindas audzēt pat līdz  100 un vairāk biedriem, un patiešām būtu reāls spēks un pārstāvniecība, ar skaļu balsi, jo Babītē ir diezgan daudz aktīvu uzņēmēju. Otrs uzdevums būtu ciešāka sadarbība ar pašvaldību, un nevis ar toni “„dodiet, mums pienākas!”, bet gan ar iniciatīvu  – ko pašvaldība var reāli palīdzēt, jo uzņēmējiem principā nekas nepienākas. Uzņēmējs ir tāda persona, kas uzņemas zināmu risku ar nolūku gūt peļņu ilgtermiņā no savām darbībām. Un biežāk nevis kritizēt pašvaldību, bet gan biedrībai būt kā sadarbības partnerim. Biedrības misijā ir rakstīts, ka tā vēlas veicināt savu biedru konkurētspēju, izaugsmi, savstarpējo sadarbību, veidojot ciešākus kontaktus savā starpā. Vai, pievienojoties šim memorandam, varētu rasties arī kādi jauni kopprojekti vai varbūt pat pavisam jauni produkti, pakalpojumi, kas veidojušies no šādas sadarbības? – Tā jau būtu nākamā pakāpe, ka memoranda parakstītāji, cieši mijiedarbojoties savā starpā, varētu radīt jaunus produktus vai pakalpojumus. Tā varēs sajust atdevi no būšanas biedrībā. Es redzu šo problēmu: no dalības biedrībā uzņēmējam tiešas atdeves nav, un entuziasms arī nav neizsmeļams resurss. Parakstot memorandu, iegūst ne tikai pats uzņēmējs (piesaistīts jauns klients), bet arī tiek ģenerēti finanšu resursi, ar kuru palīdzību varam popularizēt biedrību, atbalstīt bērnus vai sirmgalvjus. Tā mēs audzētu savu spēku, un varētu pat vēl plašāk izvērst, piemēram, izglītības programmas, stāstot bērniem vai jauniem cilvēkiem, kas ir uzņēmējs, palīdzot tiem izvēlēties nākotnes profesiju. Arī man ir cieņa un gods, ja pie manis atnāk students, sakot, ka vēlas praksi grāmatvedībā manā uzņēmuma (un tā notiek bieži). Mēs tādējādi varētu izvērst savus projektus vēl plašāk, piemēram, veidojot atvērto durvju dienas uzņēmumos izglītojamiem, izdomātu kādas jaunas akcijas. Tāda ir mana vīzija, kā šis memorands varētu darboties dzīvē. Redzēsim, kā tas izdosies. Biedrībai sava misija ir jāpilda aktīvāk, un man patīk būt par biedrības konstruktīvo kritizētāju vai dzinēju, kas mums neļauj iesūnot.

Pievienojies!

Aicinām biedrības “„Mārupes uzņēmēji” biedrus pievienoties šim memorandam, parakstot to elektroniski vai klātienē, sazinoties ar mūsu Administratīvo vadītāju Gunita Gunitu IevkalneIevkalni, rakstot uz e-pastu: info@marupesuznemeji.lv vai piezvanot Gunitai +371 22516333.
JAUNUMI
Janis_Benkis.jpg
Jānis Beņķis
Jauni biedri Septembrī mūsu biedrībai pievienojās divi jauni dalībnieki. Viens no tiem ir uzņēmums “Radex-Europe”, kas ir vadošais auto krāsu un auto virsbūves remonta materiālu tirgotājs reģionā. Uzņēmums tika izveidots 2007. gadā un šogad svin savu 14. dzimšanas dienu, un paralēli ir uzsācis darbošanos loģistikas biznesā. Savukārt Jānis Beņķis ir uzņēmējs no Babītes, kurš ilgstoši darbojies kokapstrādes un mēbeļu ražošanas biznesā.
Jaunais biedrs “Radex-Europe”
Piedalāmies izstādē “Uzņēmējs savā pilsētā un novadā” No 14. līdz 30. septembrim Biznesa augstskolā Turība notika Rīgas Uzņēmēju biedrības organizētā izstāde “Uzņēmējs savā pilsētā un novadā”, kur bija apskatāmi Rīgas, Mārupes, Olaines un Ķekavas novadu uzņēmēju un reģionālo uzņēmēju organizāciju foto stendi. Pārstāvētie uzņēmumi un organizācijas ir tie, kuru ikdienas dzīves un darba sastāvdaļa ir sociālais dialogs un atbildība pret sabiedrību. Izstāde notika ar Norvēģijas grantu projekta “Vietējā un reģionālā trīspusēja dialoga veicināšana Latvijā” atbalstu. Mārupes uzņēmējus pārstāvēja mūsu biedrība, uzņēmumi “LEAD. Korporatīvā komunikācija”, “SilJa”, “Fixman” u. c. 
“Mārupes uzņēmēji” stendi augstskolā “Turība”
Mārupes novada domes ēka
Uzņēmējdarbības attīstības konsultatīvā padome (UDAKP) sprieda Jaunā pašvaldības sasaukuma laikā jau otrā UDAKP sēde notika 14. septembrī. Tās ietvaros iepazināmies ar jauno apvienotā Mārupes novada, pašvaldības administrācijas struktūru. Ģeogrāfiski esam kļuvuši lielāki, bet administratīvi  – kompaktāki. Ir izveidota jauna struktūrvienība – Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļa, kuru vadīs Elīna Brigmane, iepriekš tūrisma organizatore. Savukārt uzņēmējdarbības attīstības konsultantes darbu jaunajā nodaļā turpinās Jolanta Kursiša. Diskutējām par turpmāku sabiedrības iesaistes mehānismu attīstību novada dzīves organizēšanā, kas tiks organizēta ar 5  konsultatīvo padomju palīdzību. Lai veicinātu apkaimju specifisku jautājumu risināšanu, tiks izveidota jauna  – Apkaimju konsultatīvā padome. Saņēmām pašvaldības vadības atbildes uz “‘karstajiem’” jautājumiem:
  • Mārupē realizētie būvprojekti nav bijuši saistīti ar t. s. “būvniecības karteļa lietu”, tāpēc nekādas konsekvences attiecībā uz kartelī iesaistītajiem uzņēmumiem nebūs.
  • Dzirnieku iela pie PICHE kompleksa beidzot tiks salabota.
  • Uzņēmēju ierosinājums sakārtot satiksmi pie novada skolām rīta stundās un pēcpusdienā, t. sk. ieviešot īslaicīgu vienvirziena kustību, tika pieņemts zināšanai. To plānots skatīt kompleksi ar citiem novada satiksmes infrastruktūras jautājumiem. Pašlaik sastrēgumu problēmu risina arpPašvaldības pašvaldības policijas iesaisti un palīdzību.
Izveidota biedrības “Mārupes uzņēmēji” Padome 21. septembra biedrības valdes apstiprinātais lēmums par Padomes izveidi ir ieguvis pilnvērtīgu saturu. Par biedrības “Mārupes uzņēmēji” Padomes dalībniekiem ir apstiprināti Kārlis Bodnieks (Prolux), Normunds Čiževskis (BizPro), Jurijs Baibakovs (ZVAB Baibakovs), Kristaps Beķeris (EDAT), Ingrida Bondare (IB Media Productions) un Laura Kulakova (Lidosta Rīga). Par Padomes dalībniekiem var kļūt tikai tie uzņēmēji, kuri ir darbojušies valdē vismaz divus pilnus termiņus un biedrībā ir vismaz 5  gadus. Biedrības Padomes izveidošana iezīmē jaunu virzienu biedrības attīstībā, radot jaunu enerģiju un pienesumu no bijušajiem biedrības valdes locekļiem. Padomei ir konsultatīva padomdevēja funkcija, tās dalībnieku statuss ir goda statuss, katrs Padomes dalībnieks pārvaldīs un konsultēs kādu no biedrības nozīmīgākajiem realizējamajiem projektiem. Padomes locekļa statuss tiek piešķirts uz mūžu vai arī līdz brīdim, kad Padomes loceklis pats izlemj izbeigt darbību Padomē. Atklāts “Bierņa projekts” 13. oktobrī tika oficiāli atklāts biedru savstarpējās sadarbības un mijiedarbības memorands. Lietošanas ērtībai, tam ir piešķirts tās iniciatora, biedrības dalībnieka Māra Bierņa (SIA Investors) vārds. Memoranda būtība ir izsakāma divos punktos: biedrības dalībnieki, rodoties iespējai, rekomendē citu biedrības dalībnieku sniegtos pakalpojumus vai preces trešajām pusēm biedrībā vai ārpus tās. Notikušu darījumu rezultātā neliela daļa no darījuma peļņas tiek novirzīta biedrības finanšu kapacitātes stiprināšanai. Memoranda parakstīšanas un atklāšanas notikumā piedalījās 10  biedrības dalībnieki, un turpmāk pievienoties memorandam ir aicināts ikviens mūsu biedrs.
Memoranda parakstīšana ģimenes restorānā “Hercogs”
Izstāde lidostā “Rīga”
Mācītājs Indulis Paičs
Tradicionālās “Mārupes uzņēmēju dienas 2021” – daudz notikumu, bet attālināti. Arī šogad no 25. līdz 29.  oktobrim notika jau tradicionālās Mārupes Uzņēmēju dienas, ko organizēja Mārupes novada pašvaldība, biedrība “Mārupes uzņēmēji” un Biznesa vēstniecība. Jāsaka, ka diemžēl attālinātā, formātā, jo 21.  oktobrī valdības ieviestie epidemioloģiskie ierobežojumi Covid-19 iespaidā pārvilka svītru mūsu kopīgajām iecerēm šiem notikumiem būt klātienē. 25. oktobrī lidostas “Rīga” C terminālī tika atklāta retrospektīvā izstāde “10  gadi 10  pieturās”, kurā tika iemūžināti nozīmīgākie biedrības 10-gades notikumi fotoattēlos. Tajā pat dienā notika arī jau tradicionālā uzņēmēju un pašvaldības vadības aktualitāšu diskusija “Kafija ar uzņēmējiem”, kā ietvaros neformālā formātā tika apspriestas aktualitātes uzņēmējdarbībā Mārupes novadā. Savukārt 28.  oktobrī “Mārupes uzņēmēji” piedāvāja mācītāja un Integrālās izglītības institūta lektora Induļa Paiča lekciju “Biznesa morālie aspekti”, kam sekoja diskusija ar vairāk nekā 50  dalībniekiem. Top jauna biedru iniciatīva “Atbalsti savu Mārupes uzņēmēmumu” Pateicoties mūsu biedres Ilzes Zariņas (Vesels Bērns) iniciatīvai, top jauns biedrības projekts, kā mērķis ir veicināt iedzīvotājus iegādāties vietējo ražotāju preces un pakalpojumus. Iecerēts izveidot digitālu platformu, kurā novada iedzīvotāji varēs reģistrēt savus preču vai pakalpojumu pirkumus, kas veikti pie novada uzņēmējiem, krāt virtuālos punktus un, projekta noslēgumā, piedalīties izlozē par dāsnām balvām, kuras būs sarūpējuši novada uzņēmēji  – projekta dalībnieki. Iecerēts, ka projekts tiks uzsākts šī gada nogalē un tiks realizēts līdz 2022.  gada maijam, kad noslēdzas biedrības “Mārupes uzņēmēji” 10-gades jubilejas svinības.
Ilze Zariņa
SEKO BIEDRĪBAS AKTIVITĀTĒM UN IESAISTIES Biedrības “Mārupes uzņēmēji” 10. jubilejas gada notikumiem un norisēm aicinām sekot sociālajā tīklā Facebook. Jautājumus, ierosinājumus un uzmundrinājumus lūdzu adresēt Administratīvajai vadītājai Gunitai Ievkalnei (mob.t: +371 22516333, E-pasts: info@marupesuznemeji.lv) vai valdes locekļiem personīgi.
Scroll to Top