Uzņēmēju Vēstis

FEBRUĀRIS 2023

BIEDRĪBAS “MĀRUPES UZŅĒMĒJI” IZDEVUMS

NR.65

JAUNUMI NOVADĀ

Atklāj pārbūvēto Mūzikas un mākslas skolas ēku 

24.februārī Jaunmārupē atklāta pārbūvētā Mārupes Mūzikas un mākslas skolas ēka.

>>

Projekts jauniešiem “PROTI  un DARI”

Projekts ir iespēja jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem attīstīt prasmes.

>>

Aicina pieteikties novada meistarus

Līdz 3.martam meistari var pieteikties pasākumam “Satiec savu meistaru 2023”. 

>>

Mārupes novada notikumu kalendārs

Mārupes novada notikumu kalendārā uzzini par biznesa, sporta un kultūras  norisēm novadā.

>>

JAUNUMI BIZNESAM

23. martā seminārs “Zaļi domājam, digitāli rīkojamies”

Pierīgas tūrisma asociācija aicina uz bezmaksas apmācību semināru tūrisma jomas profesionāļiem

>>

LEADER programmas 15.kārtā iesniegti 34 projekti

16. februārī biedrībā “Pierīgas Partnerība” noslēdzās projektu pieņemšanas 15. kārta 

>>

“Pierīgas partnerība” aicina uz iedzīvotāju tikšanām

ES naudas piesaistei izstrādās jaunu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

>>

Uzņēmējdarbības digitalizācijai veltīs 95,14 miljonus EUR 

22. februārī atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai.

>>

Var izteikt viedokli par jauno ekodizaina regulējumu

EK uzsākusi sabiedrisko apspriešanos par produktiem, uz kurām nākotnē varētu attiecināt Ilgtspējīgu produktu ekodizaina regulas prasības.

>>

Īstermiņa eksporta kredīta garantijas būs pieejamas līdz gada beigām

EK saskaņojusi īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas uz ES un attīstītajām OECD valstīm termiņa pagarinājumu.

>>

Uzņems jaunus dalībniekus LIAA biznesa inkubatoru pirmsinkubācijas programmā

LIAA biznesa inkubatori izziņo 2023. gada pavasara uzņemšanu pirmsinkubācijas programmā no 1. līdz 20. martam.

>>

NUMURA TĒMA

Dziesmu svētki un plašs pasākumu klāsts: novada ieceres tūrismā un atpūtā

Tūrisma un kultūrvides konsultatīvā padome iezīmē 2023.gada jaunumus un aktualitātes

23. februārī Babītes ciema kultūrvietā “Samuraju parks” norisinājās pirmā šā gada Mārupes novada Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes sēde, kurā pašvaldības pārstāvji iepazīstināja ar novada plāniem tūrisma un kultūras pasākumu jomā.

Sēdes pirmajā daļā Mārupes novada domes izpilddirektora vietniece Ilze Krēmere informēja padomes locekļus par aktuālajiem 2023. gada Mārupes novada attīstības virzieniem, lielākajiem projektiem un pasākumiem. Kā pierādījums tam, ka Mārupes novads attīstās ne tikai kā dzīvesvieta, bet arī uzņēmējdarbībai atbilstoša vide, tika minēts pieaugošais reģistrēto uzņēmums skaits (kopā 5053, no tiem 298 – jauni uzņēmumi), kas izvirza Mārupes novadu pašvaldību līderos.

Avots: Mārupes novada dome

Lielākās investīcijas – izglītības iestāžu būvē

Provizoriskais investīciju apjoms (novada budžets apstiprināts 28.februārī), kas iezīmēts novada Attīstības programmas realizācijai, sasniegs vairāk nekā 12 miljonus eiro, būtiski pārsniedzot iepriekšējos gados investīcijām atvēlētos finanšu līdzekļus. Lielākā investīciju daļa  – četri miljoni eiro – atvēlēta izglītībai. Tāpēc arī lielākie novada būvprojekti saistīti ar izglītību – Mārupes pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes pārbūves būvprojekta izstrāde, Piņķu pirmsskolas izglītības iestādes būvprojekta izstrāde, Babītes 2.vidusskolas sporta laukuma izbūve un labiekārtošana ar apbūves platību 7530 m2 , izveidojot modernu un daudzfunkcionālu sporta laukumu, Jaunmārupes skolas stadiona būvniecība, kā arī tālākas nākotnes publiskās un privātās partnerības projekts – jaunas izglītības iestādes būvniecība sadarbībā ar uzņēmējiem.

Ilze Krēmere sēdes dalībniekus iepazīstināja arī ar plānotajiem novada mārketinga projektiem, minot novada jaunās identitātes ar pupuķi un preču zīmes izstrādi, pilsētas ģerboņa un karoga izstrādi, novada simbolikas vides objekta un tērpa izstrādi, un jaunās novada video vizītkartes izstrādi. Pie tūrisma projektiem minēta šobrīd sadarbībā ar “Rīgas mežiem” notiekošā aktīvā projektēšanas fāze Medema purva labiekārtošanai ar mērķi radīt rekreācijas telpu un pastaigu taku ar soliņiem, tiltiņiem un informatīvajiem stendiem. Pašvaldība arī vēlas piesaistīt sadarbības partneri Tūrisma informācijas un amatu mājas attīstībai, tāpat plānota tūrisma karšu atjaunošana un jaunu informatīvo stendu uzstādīšana.

Avots: Mārupes novada dome

Novads dižosies Dziesmu svētkos

Padomes locekle un Mārupes Kultūras nama direktore Ira Dūduma padomi iepazīstināja ar nozīmīgākajiem 2023. gadā plānotajiem kultūras pasākumiem, kuru starpā noteikti jāmin dalība Dziesmu un deju svētkos un to kulminācija novadā – 2. jūlijā plānotais svētku gājiens, kas šogad sauksies “Novada dižošanās”. Novada zīmi gājienā nesīs Normunds Skauģis, maizes ceptuves “Lāči” saimnieks, un gājienā novadu pārstāvēs vairāk nekā 600 dalībnieku. Savukārt Jāņu laikā 17. jūnijā plānots ielīgošanas pasākums Piņķos un 21. jūnijā –  Mārupes ielīgošanas pasākums. 22. jūnijā gaidāms ielīgošanas pasākums “Jāņuguns” “Vietvalžos”, bet no 23. līdz 24. jūnijam norisināsies “Līgo svētki 2023” ar balli Jaunmārupē pie ūdenstorņa, Spēkavīru šovu, vainagu pīšanu un tamlīdzīgām aktivitātēm.  

Turpināsies arī brīvdabas kino un koncertu vakari Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā – šogad 10., 17., 24. un 31. augustā, kā arī daudz citu pasākumu.

Jauni stendi, norādes un informācija tūristiem

Padomes locekle un Mārupes novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas tūrisma speciāliste Patrīcija Vēvere sēdes dalībniekiem pastāstīja par jauno novada Tūrisma un aktīvās atpūtas plānu 2023. gadam. Tika ieskicētas plānotās aktivitātes tūrisma infrastruktūras attīstībā – atjaunot un uzstādīt jaunus tūrisma informācijas stendus, atjaunot tūrisma kartes uz stendiem, kas atrodas pie Mārupes Kultūras nama, Daugavas ielā 29 un pie Jaunmārupes ūdenstorņa, kā arī demontēt veco novada karti Tīrainē un uzstādīt jaunu tūrisma karti Piņķos pie Piņķu ūdenskrātuves, kurai blakus atradīsies arī jauns afišas stends.

Tāpat arī plānots uzstādīt informatīvu stendu Mārupes kapos pie stēlas par Mārupes novada Lāčplēša ordeņa kavalieriem. 

Mārupes novada tūrisma informācijas un amatu māja.

Mārupes kapos pie 1991. gada barikāžu laikā bojāgājušā Roberta Mūrnieka kapavietas plānots uzstādīt informatīvo plāksnīti. Tāpat iecerēts veikt esošo tūrisma norāžu auditu visos pagastos, demontējot neaktuālās norādes un uzstādot jaunas, kā arī plānots uzstādīt informatīvu “i” burtu uz Mārupes novada Tūrisma informācijas un amatu mājas.

Iecerēts arī atjaunot marķētā velomaršruta Nr. 114 marķējuma zīmes vietās, kur to trūkst, sniegt informatīvo atbalstu Medema purva informācijas stendu izveidei, kā arī atrast sadarbības partneri Mārupes novada Tūrisma informācijas un amatu mājas pilnvērtīgas darbības nodrošināšanai.

Veidos jaunu novada video vizītkarti

Starp  plānotajiem mārketinga pasākumiem ir tādas aktivitātes kā tūrisma piedāvājuma datu bāzes uzturēšana pašvaldības mājaslapā un aplikācijā, dalība “Pierīgas tūrisma asociācijā” un tās ikgadējā Pierīgas novadu kopējā tūrisma mārketinga plāna izpilde, tūrisma materiālu izvietošana novadā esošajās degvielas uzpildes stacijās, velomaršruta “Senās novada mājas un varoņi” informācijas atjaunošana, kā arī jauna novada tūrisma video izveide, kas kalpotu kā novada vizītkarte.

Kā gada lielākos kultūras un tūrisma pasākumus  Patrīcija Vēvere minēja tūrisma izstādi “Balttour 2023”, kura jau norisinājās no 3. līdz 5. februārim Ķīpsalā un kurā Mārupes novads piedalījās kopā ar “Pierīgas tūrisma asociāciju”, izstādes apmeklētājiem vēstot par tūrisma piedāvājumu Pierīgā. Plānota arī dalība pasākumā “Satiec savu meistaru 2023”, kas visā Latvijā šogad norisināsies no 31. marta līdz 2. aprīlim. Izglītojošs pasākums iedzīvotājiem par Medema purvu sadarbībā ar “Rīgas Mežiem” notiks 15. aprīlī, bet 4. maijā noritēs aktīvās tūrisma sezonas atklāšana un tirdziņš. Novads piedalīsies arī “Vasaras ievadfestivālā Rāmavā 2023” 3. jūnijā, Mājas kafejnīcu dienās 19. augustā un pārtikas industrijas izstādē “Riga Food 2023” no 6. līdz 8. septembrim. Aktīvās tūrisma sezonas noslēgums un tirdziņš notiks 23. septembrī, Latvijas Brīvības cīņām veltīts izglītojošs pasākums ģimenēm – 12. novembrī, bet Ziemassvētku tirdziņš 17. decembrī.  

Vasarā novadā plānoti arī pārgājieni, tostarp vakara pārgājiens, jauna pastaigu maršruta izstrāde ar orientēšanās elementiem un izglītojošs seminārs tūrisma nozares uzņēmējiem.

Izskatās, ka 2023. gads novadā būs kultūras, tūrisma un atpūtas pasākumiem bagāts – sekojiet informācijai novada mājas lapā, novada aplikācijā un jaunajā, īpaši tūrismam veltītajā Facebook lapā.

INTERESANTI

M-UP jaunieši: mārupiešu jaunā paaudze nesnauž, bet dara

Autore: Marta Reihmane, MVĢ 12. klases skolniece

Nu jau gandrīz gadu Mārupes novada Jauniešu dome, kura tagad pati sevi dēvē par M-UP jauniešiem, iemājojusi Mārupes Jauniešu centrā “Hēlijs” Dreimaņu ielā 12. “Hēlijs” kļuvis par vietu, kur jauniešiem pulcēties, satikties, pavadīt brīvo laiku, kā arī apmeklēt dažādus Jauniešu domes organizētos pasākumus, lekcijas un diskusijas.

Paši M-UP jaunieši šo ēku iedzīvinājuši un nu jau sauc par mājām. Iknedēļas jauniešu domes sēdes tiek aizvadītas šajās telpās, te tiek īstenoti sapņi un realizētas idejas.

Jauniešu centru iespējams apmeklēt ikvienam jaunietim vecumā no 13 līdz 25 gadiem, katru dienu no plkst. 13.00 līdz plkst. 18.00. Tā ir vieta, kur mācīties, pavadīt laiku ar draugiem, doties darīt ko radošu, īstenot jebkādu savu ieceri vai vienkārši paspēlēt galda spēles.

Marta notikumi “Hēlijā”

7.marts Sieviete-līdere ar Egiju Gailumu un Inesi Voiku

8., 9. marts Karjeras tirgus

10.marts Jauno mākslinieku izstādes atklāšana

14.marts Kino vakars

16.marts Kanvu apgleznošana

20.marts Grāmatu klubiņa pirmā tikšanās

21.marts ¿DZEJA=REPS?

27.marts Mārupes uzņēmēja stāsts ar Silvestru Savicki

28.marts Mērķu apzināšanās meistarklase

31.marts Radošā diena

Pasākumu grafiks var mainīties. Par jaunumiem iespējams uzzināt M-UP Instagram @m_upjauniesi un Facebook @marupesnovadajauniesiem.

Pavisam nesen arī Babītē tapusi telpa jauniešiem, uz kuru iespējams doties ikvienam, lai mērķtiecīgi, radoši un jautri pavadītu savu brīvo laiku. Babītes jauniešu centru (Centra ielā 3, Piņķos (2. stāvā)) iespējams apmeklēt pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz plkst. 19.00.

Jaunumiem seko līdzi Instagram @babitesjauniesucentrs.

Ko dara M-UP jaunieši?

Jauniešu domes galvenie uzdevumi ir organizēt un īstenot dažādus pasākumus, veidot projektus un veicināt jauniešu līdzdarbošanos Mārupes novadā. M-UP jauniešiem iespējams pievienoties ikvienam jaunietim vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kuri vēlas aktīvi darboties, pavadīt laiku iedvesmojošu un uzņēmīgu jauniešu kolektīvā, kā arī īstenot ikvienu trako, šķietami neiespējamo ideju. Lai pievienotos M-UP kolektīvam, aizpildi anketu Mārupes novada mājas lapā sadaļā Sabiedrība/Jauniešiem/Mārupes novada Jauniešu dome.

M-UP jaunieši šī gada 23. janvārī savā pulkā uzņēma vēl deviņus aktīvus Mārupes jauniešus, palielinot kolektīvu nākamā gada sezonai, lai jauniešu dzīve novadā turpinātu augt un attīstīties.

MUB DARA

Skolēnu biznesa ideju konkurss

Biedrība “Mārupes uzņēmēji” sadarbībā ar Mārupes pašvaldību februārī organizēja Mārupes novada skolēnu biznesa ideju konkursu. Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par uzņēmējdarbību, attīstīt spēju argumentēt un aizstāvēt savu viedokli, motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai un inovatīva pakalpojuma vai produkta radīšanai. 

Konkursā varēja piedalīties skolēni, sākot jau no pirmās klases līdz pat vidusskolēniem. Biznesa ideju gatavošanas laikā skolēniem bija iespējams saņemt mentora atbalstu no biedrības “Mārupes uzņēmēji” dalībniekiem.

Konkursa vērtēšana notiks vairākās vecuma grupās. Konkursa rezultātā trīs labāko biznesa ideju autori katrā konkursa grupā (1.-6. klase; 7.-9.klase; 10.-12.klase) iegūs balvas: 1. vieta – 100 eiro, 2. un 3. vieta – veicināšanas balvas. Visām grupām ir iespēja cīnīties par galveno balvu “Grand Prix” – 200 eiro.

Vēlies kopā ar mums audzināt jauno uzņēmēju paaudzi? Piesakies!

Biedrība “Mārupes uzņēmēji” īsteno vairākus projektus, kas sniedz jauniešiem iespēju iepazīt biznesa pasauli. Arī Tu vari kļūt par vienu no jauno uzņēmēju skolotājiem!

PADOMS

Ziedu reibonis: kur Mārupē nopirkt ziedus un vai kāds jums izgatavos pušķi korporatīviem nolūkiem?

Aizmirsi, ka kolēģim šodien ir dzimšanas diena? Jāapsveic svarīgs sadarbības partneris, ar kuru grasies noslēgt mūža lielāko darījumu? Jāizrotā telpas uzņēmuma korporatīvajam pasākumam? Lai to paveiktu, nekas nevar būt labāks par skaistiem ziediem, tāpēc “Uzņēmēju Vēstis” nolēma izpētīt Mārupes ziedu salonu piedāvājumu.

Foto: Sauja pavasara

Adrese: Zeltiņu iela 6, Mārupe

Tālr: +371 27363616

E-pasts:  info@saujapavasara.lv

Interneta veikals: https://www.saujapavasara.lv/

“Sauja pavasara” ir ģimenes uzņēmums, kurš, kā paši saka, “vēlas radīt vietu, kur satikties paaudzēm un iemīlēt skaistas, ilgtspējīgas lietas”.

Uzņēmums visa gada garumā gan klātienē veikalā Zeltiņu ielā 6, gan interneta veikalā ar piegādi piedāvā grieztos ziedus visām dzīves vajadzībām – svētkiem, dzimšanas dienām, kāzām un arī sērām. “Sauja pavasara” ziedu un svētku veikaliņā var ne tikai iegādāties dažādus ziedus, bet arī nesteidzīgi baudīt gardu kafiju, izvēlēties dažādus dekorus svētkiem un košākai ikdienai, kā arī pievienoties radošajām meistarklasēm.

Interneta veikalā pieejamo ziedu pušķu cenas ir robežās no 30 – 59 EUR, taču uzņēmums izpilda arī individuālus pasūtījumus – ziedu dekorācijas svinīgiem pasākumiem, ziedu piespraudes, auto dekorus un citus ziedu pušķus un noformējumus dažādām vajadzībām. Pasūtījumus izpilda uzņēmuma floristes, saskaņojot ieceres ar pasūtītāju.

Uzņēmumam ir arī īpašs piedāvājums – svaigu ziedu piegāde mājās vai uz biroju katru nedēļu, turklāt pirmajam iepazīšanās mēnesim tiek piedāvāta 10% atlaide. Mārupē, Jaunmārupē un Bieriņos ziedu piegāde pieejama bez maksas.

Adrese: Mārupe, Daugavas iela 27

Tālr.: +371 29249731

E-pasts: info@forsitija.lv

Interneta veikals: http://forsitija.lv/

Ziedu veikali un internetveikals “Forsitija” piedāvā plašu ziedu, dāvanu un svētku dekoru klāstu un dažādus pakalpojumus, sākot ar ziedu kompozīciju izgatavošanu pēc pasūtījuma un beidzot ar svinību vietu dekorēšanu. Šeit vari pasūtīt gan dažādus pušķus, gan piespraudes, rokassprādzes, auto dekorus, galda noformējumus, kompozīcijas telpu noformēšanai, ielūgumus un arī mākslīgo ziedu dekorus. Tāpat iespējams nomāt arkas, svečturus, galda dekoru traukus un citus priekšmetus.

“Forsitija” piedāvā iesaiņot dāvanas, kā arī ir iegādājamas pašdarinātas apsveikumu kartiņas – gan jau gatavas, gan uzņēmuma mākslinieces īpaši veidotas atbilstoši klienta vēlmēm un izvēlētajai krāsu gammai. Pēc individuāla pasūtījuma var iegūt arī personalizētas dāvanas ar izšuvumu – spilvenus, dāvanu maisiņus un citas.

“Forsitija” internetveikalā iegādājamo ziedu pušķu cena svārstās no 20 EUR par nelielu ziedu pušķīti līdz pat vairāk nekā 300 EUR par krāšņu un ekskluzīvu ziedu klēpi no 101 rozes.

Foto: Forsitija
Foto: Anemoon

Adrese: Piņķi, Jūrmalas iela 14A

Tālr.: +371 26519852

E-pasts: anemoon.lv@gmail.com

Interneta veikals: https://www.anemoon.lv/

Ziedu salons “Anemoon” piedāvā ziedu piegādi Rīga, Jūrmalā, Babītē un Mārupē. Piņķos ziedu piegāde ir bez maksas, savukārt Rīgā (Pārdaugavā), Jūrmalā un bijušā Babītes  un Mārupes novada teritorijā – 10 EUR. “Anemoon” kurjeri ziedus piegādā līdz pat namdurvīm.

Salonā klātienē vai uzņēmuma interneta veikalā var pasūtīt ne tikai ziedu pušķus un “flower box” jeb ziedus kastē, bet arī ziedus kastītē kopā ar makarūnu cepumiem. “Anemoon” veikalā uz vietas pie floristēm var pasūtīt arī ziedu dekorācijas, ziedu pušķus kāzām, hēlija balonus, adventes vainagus un citus floristikas izstrādājumus.

Ziedus no “Anemoon” ir iespējams pasūtīt septiņas dienas nedēļā 24 stundas diennaktī, taču pasūtījumu apstrāde tiek veikta veikala darba laikā. Ziedu piegādes pasūtījumu iespējams veikt arī telefoniski vai rakstot uz e-pastu. 

Uzņēmuma internetveikalā pieejamo ziedu pušķu cenas ir robežās no 40 līdz 190 EUR, savukārt ziedu kastīte ar makarūniem izmaksās, sākot no 35 EUR.

BIEDRĪBAS JAUNUMI

Biedrības gada sapulce notiks 23.  martā

Biedrības “Mārupes uzņēmēji” ikgadējā kopsapulce notiks 23. martā plkst. 18.00 uzņēmumā “BEWESHIP”, adresē “Asarīši 3”, Mārupes novada Vētru ciemā. Sapulces darba kārtībā būs valdes atskaites prezentācija un citi normatīvajos aktos noteiktie jautājumi, kā arī balsojums par gada pārskatu un citi.

Šogad nenotiks valdes vēlēšanas, jo saskaņā ar 2021. gada 28. decembrī ārkārtas biedru sapulcē lemto par biedrības Statūtu grozījumiem valde tiek ievēlēta uz diviem gadiem un tādejādi turpinās strādāt līdz 2024. gada martam. Biedrības valdē darbojas valdes priekšsēdētājs Silvestrs Savickis (SIA “LEAD. Korporatīvā komunikācija”), priekšsēdētāja vietniece Liāna Putniņa (SIA “Mārupes grāmatvedības birojs”), Miks Lukstiņš (SIA “Fixman”), Ilze Zariņa (SIA “Vesels bērns”) un Agris Locs-Dārznieks (SIA “Notre”).

Biedri ir aicināti reģistrēties biedru sapulcei, rakstot biedrības Administratīvajai vadītājai Gunitai Ievkalnei uz e-pasta adresi: info@marupesuznemeji.lv. Precīza sapulces darba kārtība tiks izsludināta tuvākajā laikā.

Uzņēmēji vada mācību stundas Mārupes pamatskolā un uzsāk veidot mācību stundu video ierakstus

Februārī uzņēmēji turpināja intensīvi strādāt par skolotājiem Mārupes pamatskolā un vadīja mācību stundas vairākām sākumskolas un pamatskolas klasēm projekta “Skola dodas dzīvē – dzīve ienāk skolā” ietvaros. Vineta Savicka vadīja stundas 7-ajām klasēm par kultūru daudzveidību, atšķirībām un savstarpējo toleranci. Kopš aizvadītā gada novembra Vineta Mārupes pamatskolā kopumā ir novadījusi 18 mācību stundas 7., 8. un 9. klasēm.

Linda Lukstiņa un Kaiva Narbute no uzņēmuma “Manilla” pirmklasniekiem mācīja pamatprasmes dāvanu iesaiņošanā un stāstīja, kas ir kaligrāfija. Savukārt “LEAD. Korporatīvā komunikācija” un biedrības “Mārupes uzņēmēji” vadītājs Silvestrs Savickis astotajām klasēm stāstīja par kritiskās domāšanas nozīmi informācijas uztverē un analīzē.

Projekta ietvaros tika uzsākta arī mācību stundu filmēšana studijā, lai tās varētu noskatīties ierakstā neierobežots skolēnu skaits ne tikai Mārupes skolās, bet arī visās Latvijas skolās. Silvestra kolēģe Baiba Melnace novadīja stundas par to, kas ir profesija žurnālists un kas ir masu mediji. Stundu filmēšana top ar ES programmas LEADER projekta atbalstu.

Gatavojam podkāsta “Mārupes uzņēmēju pieredzes stāsti” otro sezonu

Aizvadītā gada nogalē biedrība “Mārupes uzņēmēji” ierakstīja un publicēja pirmo 10 podkāstu sēriju “Mārupes uzņēmēju pieredzes stāsti – 10 epizodes, kas iedvesmos Tevi uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību”. Klausītājiem bija un joprojām ir iespēja iepazīties ar novada uzņēmēju dzīves un pieredzes stāstiem, kā kļūt par uzņēmēju, izaicinājumiem, neveiksmēm un rūdījumu katram savā dzīves ceļā. Pirmās 10 podkāstu epizodes tika izveidotas Mārupes pašvaldības konkursa “Mārupe – mūsu mājas” ietvaros.

Klausītāju iedvesmoti, esam uzsākuši nākamo 10 epizožu plānošanu, tāpēc esam iesnieguši pieteikumu arī 2023. gada “Mārupe – mūsu mājas” konkursam. Par konkursa pieteikumiem var balsot mobilajā aplikācijā tikai novadā deklarētie iedzīvotāji līdz 7. martam. Ar konkursā pieteiktajiem projektiem var iepazīties šeit. Pirmās 10 podkāsta epizodes var noklausīties šeit.

Palīdzi palīdzēt!

Atsaucoties NVO “Labdarības lapa” un Mārupes novada pašvaldības aicinājumam aktivizēt ziedošanas un atbalsta aktivitātes Ukrainas bēgļu ģimenēm Latvijā, biedrība ir izveidojusi ērtu ziedošanas moduli internetā. Modulī vien ar dažiem klikšķiem iespējams ziedot kaut nelielu naudas summu vai izveidotajā digitālajā kalendārā pieteikties un ziedot mazliet sava laika un palīdzēt ar darbu “Labdarības lapas” noliktavā Mārupē, Vecozolu ielā. Modulis tapis, pateicoties mūsu biedra, digitālā satura aģentūras “Notre” veikumam, valdes locekļu Ilzes Zariņas un Agra Loca-Dārznieka aktivitātēm.
Ir jautājums, bet nav iespējas to uzdot?
Pajautā šeit, un "Uzņēmēju Vēstis" noskaidros atbildes!
Scroll to Top
Scroll to Top