JAUNUMI NOVADĀ

Mārupes novadā pārbūvēs Rīgas apvedceļu

“Latvijas Valsts ceļi” sāk pārbūvēt Rīgas apvedceļu Salaspils–Babīte posmā no Rīgas robežas līdz pārvadam pār Jūrmalas šoseju. 

>>

Lidosta prezentē jauno trokšņu karti

Augusta sākumā lidosta “Rīga” prezentēja Mārupes un Babītes iedzīvotājiem jaunizstrādāto trokšņu karti.

>>

Uz Rīgas apvedceļa – vidējā ātruma radars  

No 14. augusta Rīgas apvedceļa posmā no Stūnīšiem līdz Jaunmārupei ieslēgts pirmais vidējā ātruma kontroles radars.

>>

Mārupes novada notikumu kalendārs

Mārupes novada notikumu kalendārā uzzini par biznesa, sporta un kultūras  norisēm novadā.

>>

JAUNUMI BIZNESAM

ALTUM atbalsts energoefektivitātei

Līdz 25. oktobrim uzņēmēji var pieteikties ALTUM atbalstam energoefektivitātei.

>>

Jauna tūrisma atbalsta programma

Apstiprināta jauna ES fondu programma tūrisma nozares komersantu atbalstam.

>>

Start-up būs piejami 93 miljoni EUR

Jaunu un inovatīvu uzņēmumu atbalstam būs pieejami 93 miljoni EUR.

>>

Jūlijā zemākā inflācija kopš 2021.gada  

Jūlijā fiksēta zemākā gada inflācija kopš 2021. gada beigām.

>>

Pieņemti Eiropas ilgtspējas ziņošanas standarti

EK pieņēmusi Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartus (ESRS).

>>

FinTech forums oktobrī Rīgā pulcēs nozares profesionāļus

10. oktobrī Rīgā notiks otrais Latvijas FinTech forums.

>>

Jaunuzņēmums “Swotzy” piesaista pusmiljonu eiro

Jaunuzņēmums “Swotzy” piesaistījis investīcijas 500 000 eiro apmērā.

>>

Mārupes uzņēmēju festivāls - jau 9. septembrī!

INTERVIJA

Agnese Jankuna: uzņēmējdarbības attīstība ir un būs manas uzmanības centrā

Foto: No Agneses Jankunas personīgā arhīva

Jūlija sākumā amatā stājās konkursā izvēlētā jaunā Mārupes pašvaldības izpilddirektore Agnese Jankuna. Visilgākā darba pieredze viņai ir Ikšķiles novada pašvaldībā, kur no jaunatnes lietu speciālistes kļuvusi par Izglītības, sporta un jaunatnes departamenta vadītāju un pēc tam ieņēmusi pašvaldības izpilddirektores amatu. Strādājusi arī apdrošināšanas un būvniecības projektu vadībā dažādos uzņēmumos privātajā sektorā. Pašvaldības sadarbībā ar uzņēmējiem izpilddirektors ir viena no atslēgas personām, tāpēc “Uzņēmēju Vēstis” aicināja Agnesi Jankunu uz sarunu par viņas vīziju un iecerēm uzņēmējdarbības jomā un novada attīstībā.

Pastāstiet galvenajos vilcienos par savu motivāciju pieteikties Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora amatam. Kāpēc tieši Mārupe?

Mārupes novadu uztveru kā mūsdienīgu, modernu un progresīvu vidi, tāpēc novads pats par sevi ir bijis lielisks motivācijas faktors savu profesionālo ambīciju realizēšanai, kas saskan arī ar manu personīgo motivāciju. Līdz ar to, izmantojot manas kompetences – profesionālās zināšanas un līdzšinējo darba pieredzi, šī ir iespēja turpināt sekmēt pozitīvas pārmaiņas jaunizveidotajā novadā, tādejādi arī uzlabojot un veicinot visu iedzīvotāju labklājību.

Jūsu iepriekšējā pieredze pašvaldību darbā vairāk bijusi saistīta ar jaunatnes, izglītības un sporta jomām. Vai un kāda ir bijusi jūsu pieredze uzņēmējdarbībai draudzīgas vides veidošanā un sadarbībā ar uzņēmējiem?

Ņemot vērā, ka līdzšinējā pašvaldības darbā esmu ieņēmusi dažāda līmeņa amatus – no speciālista līdz izpilddirektorei, – man ir bijusi arī dažāda pieredze sadarbībā ar uzņēmējiem. Piemēram, strādājot jaunatnes un izglītības jomā, bija būtiski piesaistīt uzņēmējus tādām skolēnu un jauniešu aktivitātēm kā Karjeras nedēļa novadā, skolēnu tirdziņi, biznesa ideju konkurss, kā arī skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumi. Centāmies Ikšķiles novada aktivitātes padarīt saistošas un jauniešiem pievilcīgas, tāpēc uzņēmēju atbalsts izpaudās visdažādākajās formās: vieslektoru, mentora, žūrijas pārstāvja vai balvu fonda izveidē.

Jāatzīmē, ka, uzsākot savu darbu Ikšķiles novada pašvaldībā, strādāju tieši Attīstības nodaļā, līdz ar to biju informēta un iesaistīta novada uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātēs un iesaistīju tajās arī novada jauniešus. Lai arī nosauktie piemēri ir vispārzināmas prakses daudzos novados, tomēr centāmies rast jaunas un jēgpilnas formas un veidus. Piemēram, Ikšķiles novadā jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumi tika īstenoti ar pašvaldības finansiālu atbalstu uzņēmējiem, kā arī kā reāla atlase ar CV un motivācijas vēstulēm, kas prasīja no jauniešiem padziļinātu iespējamā uzņēmuma izpēti un arī nopietnu attieksmi no iesaistītajiem novada uzņēmējiem.

Protams, esot izpilddirektores amatā, sadarbība ar uzņēmējiem turpinājās, taču mainījās sadarbības formas un vairāk tika domāts par atbalsta instrumentiem, piemēram, iespējamo nodokļu atvieglojumu praksē. Nācās risināt arī netipiskus jautājumus, jo sāku strādāt šajā amatā neilgi pirms Covid pandēmijas pirmā viļņa, un pašvaldības spējai rast risinājumus bija izšķiroša nozīme pandēmijas ietekmes uz uzņēmējdarbību novadā mazināšanā, piemēram, ielu tirdzniecības vietu attīstībā, skolēnu ēdināšanas paku satura veidošanā. Saprotami, ka novada pašvaldībai bija aktīva sadarbība arī ar Ikšķiles Uzņēmēju biedrību, tāpēc droši varu apgalvot, ka izprotu uzņēmēju atbalsta vajadzības. Gandrīz pēdējos divus gadus esmu strādājusi tieši privātajā sektorā, kas savukārt ir ļāvis vairāk izprast uzņēmējus un to attieksmes. Tāpēc šobrīd plānoju dziļāk iepazīties arī ar Mārupes novada Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes darbu un gūt ieskatu par tajā skatītajām uzņēmējdarbības aktualitātēm.

Kādus plānojat savus pirmos darbus, prioritāros projektus Mārupes novadā?

Šobrīd primārais darbs ir pašvaldības budžeta, investīciju plāna un iesākto projektu izpildes un īstenošanas uzraudzība, nodrošinot pašvaldības darba nepārtrauktību. Paralēli cenšos ļoti aktīvi iepazīt novadu arī fiziskā nozīmē, regulāri apsekojot iestādes, objektus, ceļus utt., kā arī cenšos izprast novadā notiekošos procesus un pieņemtās prakses, kas ir būtiski, lai spētu laicīgi un profesionāli sagatavot nākamā gada pašvaldības budžeta projektu un tā prioritātes.

Vai esat gatava ieskicēt savu vīziju pašvaldības atbalstam uzņēmējdarbības attīstībai Mārupes novadā?

Šajā brīdī būtu pāragri runāt par manu vīziju, jo esmu iepazīšanās posmā. Taču, vēl strādājot bijušajā Ikšķiles novadā, regulāri piedalījos pašvaldību pārstāvju tikšanās, kurās Mārupes novads tika izcelts par labo sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem. Jau šobrīd šajā salīdzinoši neilgajā darba periodā ir jūtama ļoti reāla uzņēmējdarbības klātbūtne. Tas ir redzams gan pēc strauji augošo industriālo parku un loģistikas centru, gan dzīvojamā fonda attīstības. Straujajam izaugsmes tempam līdzi nāk arī zināms problēmu loks, tāpēc uzņēmējdarbības attīstība ir un būs pašvaldības un manas uzmanības centrā. Noteikti vēlos saglabāt esošās labās sadarbības formas uzņēmējdarbības vides veicināšanai, piemēram, sadarbību Uzņēmējdarbības konsultatīvajā padomē, visus trīs pieejamos grantu konkursus uzņēmējdarbības uzsākšanai u.c., bet iespēju robežās vēlos attīstīt arī jaunas – gan domājot par komunikāciju, gan atbalsta instrumentiem. Ja man būtu jāmin kāds specifisks aspekts, tad vēlētos nākotnē veicināt labāku balansu un mijiedarbību starp novada iedzīvotāju labbūtības un uzņēmējdarbības attīstības vajadzībām, kas ir liels izaicinājums.

Kā redzat turpmāko pašvaldības sadarbību ar biedrību “Mārupes uzņēmēji”?

Kā minēju – ir svarīgi saglabāt esošās labās iestrādes, piemēram, sadarbību Uzņēmējdarbības konsultatīvajā padomē, kurā tiek apspriestas praktiski visas uzņēmējiem saistošās pašvaldības iniciatīvas, tāpat sadarbību novada Uzņēmēju dienu organizēšanā. Ar prieku vērojam biedrības aktivitātes novada izglītības iestādēs, gan atbalstot skolēnu mācību uzņēmumus, gan veidojot nodarbību programmas ar uzņēmēju iesaisti. Nākotnē vēlētos attīstīt inovatīvākas sadarbības formas, raugoties tieši digitālajā vidē. Piemēram, daudzpusīgāk un plašāk izmantojot Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS), kas visām iesaistītajām pusēm ļautu vēl veiksmīgāk izmantot kartogrāfisko materiālu uz faktiem balstītu rezultātu sasniegšanai. Taču plašāku sadarbības apjomu noteikti varēšu ieskicēt pēc tikšanās ar Mārupes uzņēmēju biedrības pārstāvjiem un detalizētākas iepazīšanās.  

Kā Jūs mudinātu novada uzņēmējus būt aktīvākiem un vairāk iesaistīties novada aktivitātēs?

Ļoti lielas cerības šajā jomā lieku uz jaunizveidoto Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūru, jo ar aģentūras izveidošanos ir palielināta kapacitāte tieši uzņēmējdarbības atbalsta jautājumu risināšanai. Ar aģentūras starpniecību vajadzētu veidoties komunikācijai ar visu novadā pārstāvēto uzņēmējdarbības formu pārstāvjiem – sākot no mājražotājiem līdz pat lielajiem valsts kapitāla uzņēmumiem  – un spēt apkopot un nodot pašvaldībai informāciju par uzņēmēju vajadzībām un vēlmēm.

Ceru, ka novada uzņēmēji uztver šīs aģentūras izveidošanu kā nopietnu pašvaldības intereses par uzņēmējdarbības vides uzlabošanu pierādījumu un būs gatavi pieejamās sadarbības iespējas aktīvi izmantot.

PROJEKTS

Projektam “Skola dodas dzīvē, dzīve ienāk skolā” - piektā sezona

Skolēni mācīsies no uzņēmējiem arī Mārupes ģimnāzijā un Babītes vidusskolā

Uzņēmuma "IB Media Productions" īpašniece Ingrīda Bondare kopā ar saviem skolēniem.

Arī biedrībai “Mārupes uzņēmēji” 1. septembrī sāksies jaunais mācību gads, jo kopā ar skolēniem esam gatavi uzsākt nu jau piekto sezonu projektā “Skola dodas dzīvē, dzīve ienāk skolā”.

Šogad esam apņēmības pilni projektu iekustināt vēl divās Mārupes novada skolās – Mārupes Valsts ģimnāzijā un Babītes vidusskolā, kā arī tikpat aktīvi kā līdz šim to turpināt Mārupes pamatskolā.

Lai šāda mēroga projekti varētu tikt veiksmīgi realizēti, svarīga ir gan uzņēmēju atsaucība, gan arī sadarbība ar skolām un pašvaldību. Šogad mutiski esam saņēmuši atbalstu no Mārupes novada Izglītības pārvaldes, ka arī pašvaldība ir ieinteresēta šāda projekta attīstībā un sola palīdzēt ar projekta koordināciju un virzīšanu skolās. Tādejādi uzņēmējiem atliek izdarīt savu darbiņu un vēl aktīvāk iesaistīties praktiskajā darbā un pieteikties vadīt mācību stundas.

Ja kādam rodas jautājums: “Vai es varu kļūt par skolotāju un iemācīt ko lietderīgu jauniešiem?”, tad atbilde vienmēr būs apstiprinoša. Ikviens no mums ikdienas darbā izmanto daudzas vienkāršas lietas, ko skolēni apgūst mācību programmas ietvaros. Mums tikai atliek veltīt mazliet sava laika un nodot šīs zināšanas skolēniem.

Fotogalerija: Projekts “Skola dodas dzīvē, dzīve ienāk skolā”

Mācību stundas izveides procesā uzņēmējiem palīdz skolotāji, un arī skolēni ir ļoti atsaucīgi pieņemt jaunu informāciju un jaunus pasniedzējus. Aicinām Mārupes uzņēmējus iesaistīties projektā un novadīt kaut vai dažas mācību stundas! Tikai kopā mēs varam veidot labāku novadu ar labākiem jauniešiem. Turklāt projekts “Skola dodas dzīvē, dzīve ienāk skolā” ir lielisks sociālās atbildības projekts ikvienam Mārupes novada uzņēmumam.

Pērnajā mācību gadā Mārupes pamatskolā uzņēmēji novadīja 83 mācību stundas par 19 dažādiem tematiem. Kopumā projektā iesaistījās 16 uzņēmumi un 17 skolotāji. No šīm mācību stundām 20 stundas ir uzfilmētas un būs pieejamas mācībspēkiem izmantošanai arī attālināti.

Un noslēgumā vēlreiz – kā vari palīdzēt un iesaistīties? Atliek tikai izrādīt savu gatavību un sazināties ar Mārupes uzņēmēju administrāciju. Tālāk jau projekta koordinatori palīdzēs ar tēmas piemeklēšanu un sadarbības izveidi ar skolotāju.

Vēlies kopā ar mums palīdzēt augt jaunai uzņēmēju paaudzei? Piesakies!

Biedrība “Mārupes uzņēmēji” īsteno vairākus projektus, kas sniedz jauniešiem iespēju iepazīt biznesa pasauli. Arī Tu vari kļūt par vienu no jauno uzņēmēju skolotājiem!

JAUNUMS

“Uzņēmēju Vēstis” atgriežas jaunā formātā

Tieši pēc desmit dienām klajā nāks biedrības “Mārupes uzņēmēji” izdevums “Uzņēmēju Vēstis”. Tagad atkal jau drukātā formātā, bet apjomīgāks un ar daudzveidīgu un aizraujošu saturu. Jaunais žurnāls tiks prezentēts ikgadējā Mārupes uzņēmēju festivālā, kas notiks 9. septembrī aktīvās atpūtas parkā “JIP Mārupīte”.

Žurnāls jau tāpēc ir žurnāls, lai tā saturu baudītu nesteidzīgi. Tāpēc mēs piedāvāsim jaunu saturu, kas palīdzēs uzzināt par lietām un vietām, kas, iespējams, mūsu novadniekiem ir mazāk zināmas, par cilvēkiem, kuri tās radījuši, apstākļiem, kas tos ietekmējuši, un emocijām, kas pavada katru nozīmīgu un jaunradošu notikumu to veidotāju dzīvē.

Septembra numurā galvenā tēma, protams, būs Mārupes uzņēmēju festivāls. Ļoti personiskā intervijā ar jau otrā festivāla producenti un dzinējspēku uzņēmēju Ilzi Zariņu uzzināsim, kur Ilze atrod enerģiju realizēt idejas “virs horizonta” jeb tādus notikumus, kuru apjoms prasa tādu laiku, ko sākotnēji ir grūti aptvert, ko nozīmē strādāt izcilā komandā un kas ir galvenais emocionālais elements, ko Ilze paņēma no pirmā festivāla aizvadītajā gadā.

Rubrikā “Mārupe var!” žurnāla galvenā redaktore Liesma Kalve sarunāsies ar mārupieti Dāvi Baronu, kurš savos 26 gados atradis īpašu biznesa nišu – izstrādā mēbeļu dizainu, pārvērš to CNC failos, kurus pārdod internetā visā pasaulē. Jā, un kas ir viņa “ripojošā māja”, kuru, iespējams, savām acīm varēsim redzēt un aptaustīt festivālā 9. septembrī.

Savukārt rubrikā “Atrasts Mārupē!” uzzināsim par vietu, kas atrodas Lielupes krastā iepretim Jūrmalas Valteriem – Valtera raga ostu. Tā tapusi, no zemes dzīlēm izrokot traktoru detaļas, eļļas mucas un dažādas citas drazas, ko bija atstājuši kolhoza “Padomju Latvija” “saimniekotāji”. Kā degradētu vietu pārvērst pievilcīgā atpūtas vietā, intervijā stāsta Uldis Čakāns, Raimonds Budkāns un viņu kolēģi, kuri šeit saimnieko.

Jaunajam “Uzņēmēju Vēstis” žurnālam būs 16 lapaspuses, tāpēc, lai saglabātu intrigu, visu saturu šeit vēl neatklāsim. Mārupes Uzņēmēju festivālā jauno žurnālu varēs saņemt vēl “pavisam siltu” tikko no tipogrāfijas. Uz tikšanos festivālā un lai laba lasīšana!

MĀRUPES JAUNIEŠI

Mārupes skolēniem bagātīga vasaras darbu pieredze

Jaunieši šovasar strādājuši gan veikparkā, gan “airBaltic” Treniņu centrā
Autore: Marta Reihmane, Rīgas Stradiņa Universitātes studente, Mārupes Valsts ģimnāzijas absolvente

Vasarai tuvojoties izskaņai, liela daļa jauniešu sper pēdējos soļus savās vasaras brīvlaika darba pieredzēs. Mārupē dzīvojošajiem jauniešiem kā ikkatru gadu arī šogad tika sniegtas iespējas no pašvaldības puses un piedāvātas darba vietas novada pašvaldības un valsts iestādēs teritorijas labiekārtošanā, pirmskolas audzinātāja palīga darbā un citās vakancēs. Taču liela daļa jauniešu darba iespējas meklējuši arī pašu spēkiem. Nu ir pienācis laiks noskaidrot, kā jauniešiem veicies, ar kādām grūtībām un izaicinājumiem nācies saskarties, un kas ir tas, ko jaunieši sagaida no darba vietas.

Kur strādāji šovasar, kādi bija tavi darba pienākumi un kā izdevās atrast konkrēto darba vietu?

Elza Reihmane, 14 gadi

Es šovasar strādāju Jaunmārupes pamatskolā, Mārupes novada pašvaldības piedāvātā darba vietā teritorijas labiekārtošanā. Palīdzēju dažādos darbos – kārtoju noliktavas, laminēju jaunā mācību gada grāmatas, sagatavoju skolas aktu zāli devīto klašu izlaidumam. Par vakancēm un iespēju pieteikties uzzināju internetā un sociālajos tīklos – tur arī pieteicos.

Elīna Rudze, 19 gadi

Šovasar es strādāju Mārupes veikborda un aktīvās atpūtas parkā “Mārupe Wake Park” par veikborda instruktori. Mācīju jaunos entuziastus veikot, kā piecelties, nenokrist, nostāvēt uz dēļa un sākt nodarboties ar šo sportu. Par darba iespējām uzzināju no klasesbiedra, kurš pats darbojās veikparkā, un mani un citus manus draugus piesaistīja darbam tieši šeit. Pati pirmo reizi pamēģināju veikot – man ļoti iepatikās. Pagājušā gada sezonu arī pavadīju strādājot šeit, tikai pie kases, taču šogad, kad jau pati gadu biju nodarbojusies ar šo sporta veidu, arvien vairāk jutos arī pietiekami spējīga dot savas jau iegūtās zināšanas cilvēkiem, kuri pirmo reizi to izmēģina.

Foto: Mārupe Wake Park

Elizabete Jākobsone, 17 gadi

Šovasar es strādājuairBaltic Training Centre”, kas atrodas pavisam netālu no Rīgas lidostas. Tur darbam aviācijā apmāca gan pilotus un stjuartus, gan lidmašīnu mehāniķus. “airBaltic Training Centre” ir uzņēmums, kurā strādā dažādu jomu profesionāļi, kuri rūpējas par apmācību programmu veidošanu un to īstenošanu: te jūs varat sastapt gan trenerus, gan cilvēkus, kuri pārzina un pēta lidojumu grafikus, te ir arī mārketinga un pārdošanas nodaļas, kurās strādāju arī es. Manos pienākumos bija gan dažādu datu izpēte un analīze, gan arī rezultātu apkopošana, veidojot prezentācijas. Mārketinga nodaļā manos pienākumos bija rast idejas uzņēmuma komunikācijai sociālajos tīklos, lai par aviācijas jomu ieinteresētu manus vienaudžus un jauniešus. Par iespēju strādāt šajā bezgala interesantajā jomā uzzināju no sava onkuļa, kurš mani iedrošināja sazināties ar uzņēmuma cilvēkresursu nodaļu. Pieteikšanās darbā un visu darbinieku atlases posmu iziešana vien bija lieliska pieredze, kas man ļāva ieskatīties “pieaugušo dzīvē” un saprast, ar ko man būs jārēķinās nākotnē. Gan sava CV veidošana, gan darba intervijas ar personālvadības kolēģiem un vēlāk ar saviem potenciālajiem vadītājiem bija ļoti interesants un vērtīgs process, kura laikā es ieguvu pārliecību, ka viss ir iespējams, ja vien tu pats vēlies kaut ko mācīties un paveikt.

Kādi ir pozitīvie un/vai negatīvie iespaidi no šīs vasaras darba pieredzes? Vai juties apmierināta ar šīs vasaras darbavietu?

Elza

Ļoti pozitīvi bija tas, ka darbs atradās ļoti tuvu mājām, kā arī tas, ka es jau biju pazīstama ar šo skolu, tās telpām un vidi. Arī atalgojums man šķita ļoti atbilstošs maniem pienākumiem.

Elīna

Noteikti varu teikt, ka man ir liels prieks, ka visu šo vasaru strādāju ar saviem draugiem. Ir prieks atrasties darba vietā, jo es to visu varu darīt ar sev pazīstamiem cilvēkiem, kuri ir ne vien darba kolēģi, bet drīzāk viena liela ģimene. Liels ieguvums, manuprāt, bija arī iespēja runāt dažādās valodās, un tas, cik bieži tas reizēm izsit no komforta zonas un liek rast dažādus komunikācijas risinājumus.

Elizabete

Man palikuši tikai pozitīvi iespaidi, jo es ieguvu ļoti vērtīgas zināšanas, kas man noteikti noderēs nākotnē. Gan pieredze par to, kā notiek darbā pieņemšanas process, kā pareizi veidot CV, un pēc tam jau vispārīgi – kā darboties lielā uzņēmumā. Visi kolēģi bija ļoti atsaucīgi un lika man justies kā vienai no viņiem! Viss tika pacietīgi izskaidrots un iemācīts. Man bija iespēja iepazīt darba vidi un visu, ar ko uzņēmums nodarbojas – redzēt lidojumu simulatorus un to, kā tajos trenējas jaunie piloti, pabūt kā pasažierim praktiskajās stjuartu apmācībās, kā arī līdz ar citiem kolēģiem iepazīties ar procesu, kā jaunas lidmašīnas tiek iekļautas “airBaltic” flotē.

Foto: airBaltic Training Centre

Ko tu un tavi vienaudži sagaida no vasaras darba un izvēlētās darba vietas? Kas, tavuprāt, ir labākais veids, kā motivēt jauniešus vasaras darbam? 

Elza

Manuprāt, jauniešiem ir svarīgi, lai viņu darba kolēģi ir saprotoši un atsaucīgi, protams, arī atbilstoša samaksa par darba pienākumiem un pozitīva pirmā darba pieredze.

Elīna

Viena no galvenajām lietām, kuru es izceltu, ir saprotošs darba devējs – lai starp jaunieti un darba devēju ir vieta sarunām un nepieciešamības gadījumā jaunietim, komunicējot ar darba devēju, ir iespēja kaut ko mainīt un sarunāt. Kā vēl vienu nozīmīgu lietu varu pieminēt  izaugsmi konkrētajā darba vietā. Svarīgi arī, lai es kā jaunietis ar savu darbu spētu padarīt vietu, kur es strādāju, labāku, lai es redzētu, ka mana klātbūtne uzņēmumam kaut ko dod. Viennozīmīgi, svarīgi ir saprotoši kolēģi – es noteikti neizvēlētos darba vietu, kur man būtu grūti sastrādāties ar cilvēkiem, vēlos ieguldīties darbā no sirds, un, ja es to daru ar sirdi un dvēseli, tad gribētos, lai arī manu kolēģu attieksme ir līdzīga.

Elizabete

Man ir svarīgi, lai tas, ko es daru, patiešām ir noderīgi gan man, gan manai darba vietai, un lai mans darbs tiek novērtēts. Tikpat svarīgi ir gūt nākotnē izmantojamas un vērtīgas zināšanas un pieredzi. Un ir patīkami, ja par paveikto darbu es saņemu arī atbilstošu atalgojumu. Manuprāt, tās ir lietas, kas varētu motivēt arī citus jauniešus, taču katram pašam ir jātiek skaidrībā, kas ir viņa vasaras darba mērķi. Savukārt darba devējiem man ir tikai viens mudinājums – nebaidieties uzticēties un sniegt iespējas jauniešiem, mēs tiešām varam paveikt daudz!

Liela daļa jauniešu paši apzinīgi ik vasaru cenšas atrast īsto ceļu savas karjeras kāpņu sākumā – jāskubina uz to nav. Taču, ja kāds no jauniešiem ir atradis sev īsto vietu, ir tikai jāsniedz viņam izpalīdzīga roka, iespēja attīstīties, tikt sadzirdētam, un ticība, ka viņš spēj vairāk nekā mums reizēm šķiet.

NODERĪGI

Kur ievākt rudens ražu Mārupē?

Foto: Dabas gardumi

Lai gan Mārupes centrs pirms dažiem gadiem ieguvis pilsētas statusu, un privātie un daudzdzīvokļu nami, biznesa, loģistikas un ražošanas centri aug kā sēnes pēc lietus, novadā joprojām ir dzīvas arī lauku saimniekošanas tradīcijas no tiem nemaz ne tik senajiem laikiem, kad Mārupes teritoriju vēl klāja pļavas un tīrumi. Tuvojošā rudens noskaņās “Uzņēmēju Vēstis” nolēma iepazīstināt jūs ar dažiem novada uzņēmumiem, kas audzē, pārstrādā un piedāvā iegādāties Mārupē izaugušas dabas veltes.

Z/S “Zālītes”

Tālrunis: + 371 26467917

Biedrības “Mārupes uzņēmēji” ilggadīgais biedrs zemnieku saimniecība ‘’Zālītes’’ dibināta 1995. gadā, kad lielākā daļa šobrīd apbūvētās zemes Mārupes novadā tika izmantota lauksaimniecībai. Saimniecība sāka ar dārzeņu audzēšanu un nodarbojas ar to vēl šobrīd. Gadu gaitā audzēti kartupeļi, bietes, burkāni un citi sakņaugi, bet pēdējos desmit gadus viens no galvenajiem produktiem ir lielā, dzeltenā rudens oga ķirbis, kas šobrīd saimniecībā aizņem aptuveni astoņu hektāru lielu platību. Tostarp viens no laukiem joprojām atrodas pašā Mārupes centrā, atgādinot par novada lauksaimniecisko pagātni.

Z/S ‘’Zālītes’’ produkciju var iegādāties lielākajos Latvijas un kaimiņvalstu veikalu tīklos.

Foto: Mārupes siltumnīcas

“Mārupes siltumnīcas”

E-pasts: info@marupessiltumnicas.lv

Mājaslapa: https://www.marupessiltumnicas.lv/

SIA “Mārupes siltumnīcas” audzē gurķus un tomātus, ko pazīst ikviens Latvijas iedzīvotājs. Uzņēmums audzē dārzeņus 9,6 hektāru lielā platībā, no kuriem sešus hektārus aizņem gurķi un 3,6 hektārus – tomāti. Uzņēmuma sākotne meklējama pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu beigās, kad tolaik slavenajā Pierīgas kolhozā “Mārupe”, pārceļot administratīvo centru uz tagadējo Jaunmārupi, tika veikti ieguldījumi infrastruktūrā, celtas jaunas daudzdzīvokļu mājas, uzcelta katlu māja, kuras jaudas lietderīgai izmantošanai tika pieņemts lēmums blakus būvēt siltumnīcu kompleksu. Cauri politisko iekārtu un gadsimta maiņai pamazām attīstoties un būvējot jaunas siltumnīcas, šobrīd uzņēmums ir kļuvis par lielāko zemstikla dārzeņu audzētāju Latvijā.

Z/S “Mārtiņrozes”

Adrese: “Mārtiņrozes”, Mārupes novads

Tālrunis: +371 27039809

E-pasts: martinrozes_marupe@inbox.lv

Mājaslapa: https://martinrozesstendins.lv/

Zemnieku saimniecība “Mārtiņrozes” ir dibināta 2018.gadā. Saimniecības pamatnodarbošanās ir dārzeņu, garšaugu, aromātisko un ārstniecisko augu audzēšana. Tāpat “Mārtiņrozes” audzē koku un krūmu augļus un riekstus, sēkleņus un kauleņus, vīnogas un dažādas viengadīgās kultūras.

Savus audzējumus uzņēmums pats arī pārstrādā, ražojot visdažādākās sulas, sīrupus, konservējumus, gatavās zupas un citus dārzeņu produktus. Z/S “Mārtiņrozes” daudzveidīgo un gardo produkciju – gan pārstrādātus, gan svaigus augļus un dārzeņus – ērti un ātri var iegādāties e-veikalā

Foto: Mārtiņrozes
Foto: ZS Strēlnieki

Z/S “Strēlnieki”

Adrese: “Strēlnieki”, Babītes pagasts

Tālrunis: +371 67755028, +371 29166695

E-pasts: janis.bierands@strelnieki.lv

Mājaslapa: http://www.strelnieki.lv/

Lielogu dzērveņu un melleņu audzētava “Strēlnieki” audzē un pārstrādā ogas un augļus. No maza ģimenes uzņēmuma “Strēlnieki” kļuvuši par Latvijā atpazīstamu zīmolu. Ar mīlestību audzēti un gatavoti, produkti saglabājuši dabiskos vitamīnus un garšas. Pārstrādes procesā netiek izmantotas krāsvielas, garšu un smaržu pastiprinātāji vai konservanti, kā arī termiskā apstrāde tiek veikta pēc iespējas zemākā temperatūrā. Produkciju var iegādāties gan uz vietas saimniecībā, gan lielveikalos un ekoveikalos. Saimniecība piedāvā ekskursiju – tūrisma taku divu stundu ilgumā, kā arī degustācijas.

“MārLapiņi”

Adrese: Mazcenu aleja 8, Jaunmārupe

Tālrunis: +371 26411511; +371 26321261

E-pasts: maris@marlapini.lv

Mājaslapa: https://www.marlapini.lv/

Mārrutku brīnumdari “MārLapiņi” spēj no mārrutkiem radīt jebko. “MārLapiņi” ir ģimenes uzņēmums, kas dibināts 2018. gada decembrī. Kā apgalvo pats uzņēmums, tā piedāvājumā ir lielākais mārrutku produktu klāsts pasaulē – vairāk nekā 30 dažādi produkti, kuros galvenā sastāvdaļa ir mārrutki. Saviem produktiem “MārLapiņi” lieto tikai Latvijā audzētus mārrutkus un piedevas, turklāt izmantojot mārrutkus pilnībā – gan saknes, gan mizas, gan lapas. Mārrutki ar avenēm, mārrutki ar upenēm un sinepēm, mārrutku lapu pesto, mārrutku balzametiķis un balzamkrēms un, protams, slavenā “MārLapiņi Bomba” – tie ir tikai daži no uzņēmuma produktiem, kuru nosaukumi vien jau liek uzdot jautājumu – kā gan tas varētu garšot?!

“MārLapiņu” produkciju var iegādāties uzņēmuma e-veikalā , kā arī daudzās veikalu ķēdēs. Turpat mājaslapā atrodamas arī garšas kārpiņas kairinošas receptes, kurās, protams, neiztiek bez mārrutkiem.

Foto:Mārlapiņi
Foto: Dabas gardumi

“Dabas gardumi”

Adrese: Liepsalas, Mārupes novads

Tālrunis: +371 22005473; +371 29147463

E-pasts: dabasgardumi@gmail.com

Mājaslapa: http://www.dabasgardumi.lv

Sprižu ģimenes bioloģiskā saimniecība “Dabas gardumi”, kas slēpjas nomaļā Mārupes novada mežu ielokā, audzē avenes, upenes, jāņogas, ērkšķogas, sausseržus, piparmētras, ābolus, plūmes un, kā paši saka, “vēl dažādus sīkumus”. 

Saimniecības pirmsākumi meklējami zemnieku saimniecībā “Liepsalas S”, kā pamatnodarbošanās bija lopkopība. 2015. gada sākumā radās ideja par augļu un ogu pārstrādi, un jau 2016. gadā darbu sāka jauns uzņēmums “Dabas gardumi”. Kopš 2019. gada saimniecība ir 100% bioloģiska, apsaimniekojot ogulāju platības 45,6 hektāru platībā.

Sezonas laikā visas ogas un augļi tiek piedāvāti svaigā veidā, kā arī tos pārstrādā dažādos augļu – ogu gardumos, kuri ražoti no 100% bioloģiskās izcelsmes izejvielām. “Dabas gardumu” produktus var iegādāties uzņēmuma e-veikalā.

Stādaudzētava “Blīdene”

Mārupes stādu centrs

Adrese: Braslas iela 20, Mārupe

E-pasts: marupe@stadiblidene.lv

Mājaslapa: https://stadiblidene.lv/

Rudens ir laiks ne tikai ievākt izaudzēto, bet arī sarūpēt nākamajā gadā audzējamo – gan vēderam, gan sirds priekam un skaistumam. Šajā lietā neatsverams ikviena dārzkopja palīgs ir “Mārupes uzņēmēju” biedrs stādaudzētava “Blīdene”. Stādaudzētavas vēsture aizsākusies 1999. gadā, kad Kurzemes pusē, Blīdenes pagastā, tika ierīkoti pirmie skujeņu stādu lauki. Šobrīd “Blīdene” ir viena no lielākajām stādu servisa kompānijām Latvijā, kas gadā saražo līdz 300 000 stādu, sākot ar sīkām ziemcietēm līdz lapu kokiem, ogulājiem, tūjām un Ziemassvētku eglītēm. Ar “Blīdenes” plašo piedāvājumu var iepazīties uzņēmuma mājas lapā, stādus un citu produkciju var iegādāties klātienē uzņēmuma filiālēs Blīdenē un Mārupē. Stādaudzētava piedāvā arī speciālistu konsultācijas dārza ierīkošanā un ainavu arhitektūrā.

Foto: Stādaudzētava "Blīdene"
Ir jautājums, bet nav iespējas to uzdot?
Pajautā šeit, un "Uzņēmēju Vēstis" noskaidros atbildes!
Scroll to Top