MISIJA UN VĪZIJA

Biedrības “Mārupes uzņēmēji” misija un vīzija

Misija

Biedrības misija ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi Mārupes novadā un veicināt biedrības dalībnieku izaugsmi un konkurētspēju.

Mēs uzlabojam novada uzņēmējdarbības vidi:

 • uzturot kvalitatīvu dialogu ar pašvaldību;
 • atbalstot sociāli atbildīgu darbību;
 • veicinot novada iedzīvotāju iesaistīšanos uzņēmējdarbībā.

Mēs veicinām biedrības dalībnieku izaugsmi:

 • sekmējot to atpazīstamību novadā un valstī;
 • piedāvājot kvalitatīvus un konkurētspēju veicinošus pakalpojumus;
 • nodrošinot apstākļus personīgo un biznesa kontaktu veidošanai;
 • sniedzot iespēju personīgai izaugsmei un gandarījumam par ieguldījumu novada un sabiedrības attīstībā.

Vīzija

Biedrība būs vadošais publiskā sektora sociālais partneris Mārupes novadā un ietekmīgs padomdevējs ekonomikas politikas veidošanā Latvijā un Eiropas Savienībā.

To mēs nodrošināsim:

 • efektīvi pārstāvot novada uzņēmēju intereses attiecībās ar pašvaldību un valsti;
 • iesaistot savā darbībā nozīmīgu skaitu novada uzņēmumu, ieskaitot nozaru līderus;
 • esot finansiāli neatkarīgi un ilgtspējīgi;
 • sniedzot kvalitatīvu atbalstu un pakalpojumus saviem biedriem un sadarbības partneriem;
 • esot kvalitatīvi līdzvērtīgs sadarbības partneris valsts nozīmes darba devēju organizācijām: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai un Latvijas Darba devēju konfederācijai.
Scroll to Top